Image00001
Uczennice Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Bartoszycach: Weronika Stapel i Katarzyna Kołdysz zajęły III miejsce w XXV Wojewódzkiej Olimpiadzie Wiedzy o Obronie Cywilnej i tym samym uzyskały tytuł laureata olimpiady.

Finał wojewódzki olimpiady odbył się 6 marca 2020 r. w Warmińsko -Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie. Uczestniczyli w nim reprezentanci 20 szkół ponadgimnazjalnych z województwa warmińsko-mazurskiego.

Etap wojewódzki składał się z dwóch części. W pierwszej (pisemnej) uczniowie rozwiązywali test obejmujący 50 pytań, po którym do drugiego etapu (teoretyczno-praktycznego) przechodziło tylko 5 najlepszych zespołów. W etapie tym finaliści odpowiadali na pytania przygotowane przez przedstawicieli: Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie, Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie oraz musieli udzielić pierwszej pomocy osobie poszkodowanej w specjalnie zaaranżowanych scenkach przygotowanych przez przedstawicieli Zarządu Wojewódzkiego PCK.

logotypy

Dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020; Numer i nazwa Osi priorytetowej; RPWM.10.00.00 Regionalny rynek pracy; Numer i nazwa Działania RPWM.10.02.00 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia - projekty konkursowe

Celem projektu jest podniesienie do 31.12.21 aktywności zawodowej 39os (21K) bezrobotnych i biernych zawodowo (zwłaszcza długotrwale bezrobotnych, 50+, kobiet, ON, o niskich kwalifikacjach) oraz 9os (5K) pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, w wieku 30+, zamieszkałych na terenie powiatów bartoszyckiego i braniewskiego oraz podjęcie zatrudnienia/ samozatrudnienia przez min.45% osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji i 60% pozostałych os. oraz poprawa sytuacji na rynku pracy min.30% osób pracujących.

REKRUTACJA DO PROJEKTU ROZPOCZYNA SIĘ : 01.01.2020r.

Projekt skierowany jest do 48osób (29K) w dwóch edycjach zamieszkałych na terenie powiatu bartoszyckiego i braniewskiego (w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego), należących do następujących grup:

1) osoby bezrobotne i bierne zawodowo. w wieku 30+, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.: osoby 50+, kobiety, ON, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach 

2) bezrobotnych mężczyźni w wieku 30-49 lat, którzy nie należą do kategorii osób bezrobotnych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy 

3) osoby pracujące znajdujące się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy: zatrudnione na umowach krótkotrwałych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości min. wynagrodzenia, osoby ubogie pracujące, osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny

Fundacja Zachęta
Pieszkowo 56
11-220 Górowo Iławeckie

Rekrutacja do projektu;

 Pani Aneta Wertig, tel. 517 691 184, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W ramach projektu przewidziane są następujące formy wsparcia: 

-opracowanie IPD – 6 h

-wsparcie psycholog-doradcze -6h

-trening umiejętności i kompetencji społecznych-40 h 

 -szkolenia zawodowe –WYBÓR ZAWODU DOWOLNY DOSTOSOWANY DO POTRZEB RYNKU PRACY - STYPENDIUM SZKOLENIOWE średnio 200 godzin 

-warsztaty „Aktywni na rynku pracy”- 24h 

-pośrednictwo pracy – 4 h

-staże zawodowe- STYPENDIUM STAŻOWE- 6 miesięcy 

Proponujemy również;

  • Ubezpieczenie NNW ( przez czas trwania projektu)

  • Poczęstunek (obiad i serwis kawowy- podczas wsparcia grupowego oraz szkoleń zawodowych)

  • Materiały szkoleniowe

  • Zwrot kosztów dojazdów (podczas wsparcia grupowego oraz szkoleń zawodowych)

  • Zwrot kosztów opieki na dziećmi i osobami zależnymi (podczas szkoleń zawodowych)

  • Ubrania robocze (zawody robotnicze – szkolenia zawodowe)

  • Opiekuna/kę stażu 

Realizacja na terenie powiatów Bartoszyce i Braniewo

Kartka BN 2019 strona

Image00001
Uczniowie bartoszyckiej ,,Odzieżówki’’: Julia Kapuścińska, Dawid Bielicki, Ihor Maruszczko-Karpiński zostali laureatami etapu wojewódzkiego IV Edycji Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności i awansowali do etapu centralnego, który odbędzie się na Uniwersytecie Warszawskim w dniach od 20 do 21 marca 2020 r.

 

Tytuł finalisty etapu wojewódzkiego uzyskało siedmioro uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Bartoszycach: Kaja Bandura, Anastazja Blicharz, Kornelia Gejda, Natalia Tatarczuk, Marta Hadziewicz, Weronika Stapel oraz Marta Hryniewicz.

INFORMACJA

Informujemy, że dzień 27 grudnia 2019 r. jest dniem wolnym

od pracy dla wszystkich pracowników Starostwa Powiatowego w Bartoszycach

W tym dniu Starostwo Powiatowe w Bartoszycach będzie nieczynne.

 

Odpracowanie wyżej wymienionego dnia nastąpi w dniu 14 grudnia 2019 r. (sobota).

IMG 4074 800x533
Już po raz kolejny mieszkańcy Bartoszyc i okolic mieli okazję chwycić za broń podczas zawodów strzeleckich organizowanych 11.11.2019r przez LOK na strzelnicy „Mechaniaka”. Uczestnicy rywalizowali w dwóch konkurencjach – karabinek pneumatyczny i pojedynek strzelecki, w którym wystąpiło 8. najlepszych po pierwszej konkurencji.

11Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Bartoszycach: Daria Wróblewska, Mateusz Stapel, Patryk Klepczyński zwyciężyli w XIV Wojewódzkim Turnieju Rekreacyjno-Sportowym z okazji Narodowego Święta Niepodległości i tym samym zdobyli główną nagrodę: PUCHAR WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO p. Artura Chojeckiego oraz płaskorzeźbę marszałka J. Piłsudskiego.

Turniej odbył się 8 listopada 2019 r. w Olsztynie. Uczestniczyli w nim uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z naszego województwa. Składał się z 3 konkurencji: strzelania z broni pneumatycznej w postawie stojącej, testu wiedzy historycznej o tematyce niepodległościowej (lata 1915-1923) oraz wieloboju sprawnościowego (koperta, bieg 10×10, sztafeta zręcznościowa).

Uprzejmie informujemy, że Uchwałą Nr 37/112/2019 z dnia 5 listopada 2019 roku Zarząd Powiatu Bartoszyckiego ogłosił konsultacje społeczne projektu „Rocznego Programu współpracy Samorządu Powiatu Bartoszyckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”.
Konsultacje przeprowadzone zostaną w terminie od 6 do 13 listopada 2019 r., włącznie.


Uwagi i wnioski do projektu Rocznego Programu współpracy należy zgłaszać za pośrednictwem załączonego formularza osobiście lub przesyłać pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Załączniki:Image00231
W dniu 22 sierpnia br. Starostwo Powiatowe w Bartoszycach było organizatorem I Powiatowego Pikniku Rodzinnego, który został zorganizowany w Parku Elżbiety w pięknej scenerii rzeki Łyny. W ten sposób chcieliśmy pożegnać lato korzystając z ostatnich promieni słońca.

DSC00856 Dnia 2 sierpnia 2019r. w Kętrzynie na Placu Ratuszowym odbyły się uroczystości Wojewódzkiego Święte Policji w 100. rocznicę Powstania Policji Państwowej. Podczas uroczystości wręczono awanse i odznaczenia.

Uroczystości swoją obecnością uświetnili przedstawiciele władz państwowych, samorządowych, służb współpracujących z Policją, a także Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński, Pani senator Lidia Staroń, posłowie, Wojciech Kossakowski, Jerzy Gosiewski, Adam Ołdakowski, Andrzej Maciejewski, Wojewoda Warmińsko - Mazurski Artur Chojecki, Gustaw Marek Brzezin Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego, I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusz Augustyniak oraz samorządowcy z powiatu kętrzyńskiego na czele ze Starostą Michałem Kochanowskim oraz bartoszyckiego na czele ze Starostą J. Zbigniewem Nadolnym.