DSC00805W dniu 21 grudnia 2015 r. na sesji Rady Powiatu Bartoszyckiego zostały wręczone nagrody dla zwycięzców konkursu „Promocja firmy – zadanie dla mnie” 2015r. przez Starostę Powiatu Bartoszyckiego Wojciecha Prokockiego.

W dniu 8 grudnia 2015 r. o godzinie 10.00 na Sali Starostwa Powiatowego w Bartoszycach odbyło się posiedzenie komisji konkursowej powiatowego konkursu pod nazwą „Promocja firmy – zadanie dla mnie”, organizowanego przez Powiat Bartoszycki w partnerstwie z Gazetą Goniec Bartoszycki. Konkurs skierowany był do uczniów szół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu bartoszyckiego.

Skład komisji konkursowej powołanej zarządzeniem Starosty:

1.Krzysztof Karólewski, Przewodniczący Komisji
2. Lech Darski, Członek Komisji
3. Wioletta Poddenek, Członek Komisji
4. Tomasz Miroński, Członek Komisji
5. Jadwiga Mysiewicz, Członek Komisji
6. Magdalena Czaus-Wróbel, Członek Komisji

 

Celem konkursu było zainteresowanie uczniów praktycznym wykorzystaniem wiedzy z zakresu przedsiębiorczości oraz marketingu, pobudzanie aktywności poznawczej młodzieży uzdolnionej, kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania i rozszerzania wiedzy z zakresu przedsiębiorczości, stworzenie warunków nauczycielom przedsiębiorczości do twórczej pracy z młodzieżą.
Konkurs polega na przygotowaniu przez uczniów Planu Kampanii Promocyjnej dowolnie wybranej firmy funkcjonującej lub mającej siedzibę na terenie powiatu bartoszyckiego. W tym nagraniu dowolną metoda krótkiego ( max. 30sek. ) filmiku promocyjnego firmy jako elementu Kampanii, przygotowaniu reklamy prasowej firmy jako elementu Kampanii oraz zaprezentowania swojej pracy przed komisją konkursową.


Prace konkursowe przygotowało i  zaprezentowało podczas posiedzenia komisji 13 drużyn (1,2,3 osobowych).   
Członkowie komisji zgodnie z regulaminem konkursu dokonali oceny prac konkursowych.
Na podstawie przyznanej punktacji oraz dyskusji komisja dokonała wyboru laureatow konkursu.

Nagrody:
 Starosta Powiatu Bartoszyckiego ufundował nagrody rzeczowe o łącznej sumie 1750 zł.
 Gazeta Olsztyńska w ramach nagrody funduje publikację reklamy prasowej w gazecie lokalnej Goniec Bartoszycki firm, które zostały zaprezentowane przez laureatów konkursu.
 
WYNIKI:

I miejsce: Mariusz Szerszeniewski, Natalia Motylewska, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Bartoszycach, za plan promocji firmy RESCO
II miejsce: Łukasz Mikołajczyk, Kamil Mikołajczyk:, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Bartoszycach, za plan promocji siłowni SENIOR-ITA
III miejsce: Paulina Wieliczko, Patrycja Kutryb, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im.Kresowiaków w Bartoszycach, za plan promocji salonu kosmetycznego KOBIETERIA
Wyróżnienie: Iwan Bunin,  Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim, za plan promocji firmy AGROMEG

 

Konkurs reklamowy 258 grudnia 2015 r. w Starostwie Powiatowym w Bartoszycach odbył się konkurs „Promocja firmy – zadanie dla mnie”, który był skierowany do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu bartoszyckiego.

Polegał na stworzeniu dowolną techniką krótkiego filmiku promocyjnego samodzielnie wybranej firmy z powiatu bartoszyckiego oraz przygotowaniu założeń jej kampanii promocyjnej. Organizatorem konkursu jest Starosta Powiatu Bartoszyckiego Wojciech Prokocki, a Partnerem konkursu jest Grupa WM wydawca Gazety Olsztyńskiej.

foto1W Klubie Garnizonowym przy 20 Bartoszyckiej Brygadzie Zmechanizowanej 21 listopada 2015 r. odbyły się uroczyste Obchody Dnia Studenta organizowanego przez Wyższą Szkołę Bezpieczeństwa w Poznaniu Wydział Nauk Społecznych w Bartoszycach.

Patronat honorowy nad przedsięwzięciem objął Starosta Powiatu Bartoszyckiego Wojciech Prokocki.

1W piątek 20 listopada 2015 r. w Młodzieżowym Domu Kultury w Bartoszycach podczas sesji Rady Powiatu, Starosta Powiatu Bartoszyckiego Wojciech Prokocki pogratulował  pięciu uczniom szkół ponadgimnazjalnych powiatu bartoszyckiego, którzy otrzymali stypendium Prezesa Rady Ministrów i jednej osobie która otrzymała stypendium Ministra Edukacji Narodowej. Zostały wręczone dyplomy gratulacyjne. Uczniowie ci osiągnęli najlepsze wyniki w nauce z naszego powiatu.

Lista osób, które otrzymały Stypendia Prezesa Rady Ministrów ze szkół naszego powiatu:
1. Agata Hołoweńko – Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Bartoszycach
2. Mateusz Kozłowski – Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Bartoszycach
3. Anna Wojtkiewicz – Liceum Ogólnokształcącego – Zespół Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Elizy Orzeszkowej w Bartoszycach
4. Kamil Mikołajczyk – Technikum Handlowe – Zespół Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Elizy Orzeszkowej w Bartoszycach
5. Krzysztof Babicki – Liceum Ogólnokształcącego – Zespół Szkół w Górowie Iławeckim
6. Jacek Prokopczuk – Technikum Mechatroniczne –Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Kresowiaków w Bartoszycach.