Wielkanoc 2019 1

Image00007
W dniu 3 kwietnia br. Starostwie Powiatowym w Bartoszycach odbyło się spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców z Vice Dyrektor Warmińsko- Mazurskiej Strefy Ekonomicznej - Panią Magdaleną Szulc.

 

W związku ze zmianą zasad działania Specjalnych Stref Ekonomicznych w Polsce pojawiły się nowe możliwości uzyskania pomocy publicznej przez przedsiębiorców na realizację nowych inwestycji. Dotychczasowe ograniczenia terytorialne zniechęcały często firmy lub eliminowały nawet z możliwości inwestowania, co wiązało się z nierównym rozwojem Polski.

3
Uczniowie ZSP nr 2 w Bartoszycach: Adam Michalski i Piotr Ramotowski uzyskali tytuł finalisty etapu centralnego III Edycji Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności. Etap ogólnopolski olimpiady odbył się na Uniwersytecie Warszawskim w dniach od 22-23 marca 2019 r. Do finału centralnego zakwalifikowało się pięcioro uczniów ,,Odzieżówki’’: Weronika Stapel, Adam Michalski, Piotr Ramotowski, Marcin Jabłoński i Patryk Majcher.

 

P1011780Spotkanie informacyjno - konsultacyjne z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim Arturem Chojeckim poświęcone prezentacji rządowych programów społecznych i infrastrukturalnych "Nowa Piątka".

W dniu 22 marca br. w Starostwie Powiatowym w Bartoszycach na specjalne zaproszenie Starosty - J. Zbigniewa Nadolnego odbyło się spotkanie samorządowców z terenu powiatu bartoszyckiego, przedstawicieli służb mundurowych, dyrektorów i naczelników jednostek organizacyjnych, przedsiębiorców i przedstawicieli mediów z wojewodą warmińsko-mazurskim p. Arturem Chojeckim.

Wojewodzie towarzyszyli: wicekurator oświaty - Pan Wojciech Cybulski, asystent wojewody - Pan Mateusz Szkaradziński, starszy inspektor wojewódzki Wydziału Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa - Pani Bożena Lewczuk oraz wicedyrektor wydziału bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego - Pan Krzysztof Marciniak. Spotkanie odbyło się w ramach promocji rządowego programu ,,Nowa Piątka’’, który ma na celu informować o nowych propozycjach programowych rządu PIS. Spotkanie w Bartoszycach było drugim spotkaniem Pana wojewody, promującego w/w rządowy program, pierwsze odbyło się w Nidzicy. Akcja informacyjna służy, aby wyjaśniać wszystkie wątpliwości dotyczące zaproponowanych projektów.

Wojewoda- Pan Artur Chojecki wraz ze Starostą- Panem Janem Zbigniewem Nadolnym podkreślili olbrzymie znaczenie ,,Nowej Piątki’’ jako perspektywy rozwojowej i nowego impulsu dla Polski, co wiąże się ze spełnianiem kolejnych obietnic rządowych, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami. Licznie przybyłych samorządowców interesowały w szczególności tematy związane z wprowadzeniem kwoty 500+ na pierwsze dziecko, ewentualną pracą nad projektem dotyczącym dofinansowania do budownictwa socjalnego i komunalnego w małych gminach, czy palącym temacie-wzroście subwencji oświatowej do końca września br. Wojewoda odpowiadając na pytania, również wspomniał o Funduszu Dróg Samorządowych, który został dzisiaj uruchomiony, z maksymalnym dofinansowaniem do 80% kosztów realizacji zadań drogowych. Fundusz zdecydowanie poprawi stan bezpieczeństwa polskich dróg. Kolejne spotkania Pana wojewody- Artura Chojeckiego w ramach promocji rządowego programu - ,,Nowa Piątka’’ na terenie innych powiatów województwa warmińsko-mazurskiego już niebawem.

K.B.