DSC09706Dziękujemy wszystkim mieszkańcom powiatu za liczną obecność podczas obchodów Świeta Flagi oraz Święta Konstytucji 3 Maja.

Uroczyste obchody Świeta Flagi dnia 2 maja br. na Placu Bohaterów Westerplatte rozpoczęły obchody Tygodnia Patriotycznego w Bartoszycach.

Kampanie honorowe wystawili przedstawiciele wojska, służb mundurowych oraz harcerze. Podczas uroczystości obecni byli kombatanci oraz przedstawiciele szkół ze sztandarami. Z okazji obchodów do zebranych przemówili: Poseł na Sejm RP Miron Sycz, Starosta Powiatu Bartoszyckiego Wojciech Prokocki oraz Burmistrz Miasta Bartoszyce Piotr Petrykowski.

DSC 0079 Rodzina szkół średnich objęta patronatem naukowym Wojskowej Akademii Technicznej powiększyła się 25 kwietnia 2016r.  o Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Kresowiaków w Bartoszycach.

Delegację przedstawicieli zarządu powiatu bartoszyckiego i Zespołu Szkół w składzie : wicestarosta Zbigniew Nadolny, dyrektor powiatowego Zespołu Administracji Oświaty – Krzysztof Karólewski, dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych – Monika Bogdanowicz, nauczyciel – Zbigniew Murawski, przyjął rektor WAT- gen. dyw. prof. Zygmunt Mierczyk.

Spotkanie poprowadził prorektor ds. studenckich dr inż. Stanisław Konatowski, a ofertę dydaktyczną oraz dzieje Akademii przedstawił w prezentacji multimedialnej Wiesław Szczygielski.

Głównym punktem programu wizyty było podpisanie listu intencyjnego o współpracy, którego sygnatariuszami byli: gen. dyw. prof. Zygmunt Mierczyk, Zbigniew Nadolny i Monika Bogdanowicz.

Umowa obejmuje współpracę dydaktyczną, rozumianą m.in. jako pomoc i konsultacje w prowadzeniu zajęć, współudział w organizacji konkursów naukowych, imprez o charakterze sportowym, turystycznym, kulturalnym a także utworzenie właściwych linków na stronach www i wielu innych aspektów. Tak jak w przypadku wszystkich dotychczas sprawowanych przez WAT patronatów, list intencyjny uwzględnia także zobowiązania szkoły do propagowania oferty studiów w Akademii oraz udział w uroczystościach organizowanych przez Strony.

W trakcie pobytu w Akademii goście zwiedzili wybrane laboratoria Wydziału Cybernetyki oraz Wydziału Elektroniki.

tekst:Grażyna Palczak (www.wat.edu.pl)
foto: Sebastian Jurek

Rusza tegoroczna edycja konkursu Agro-Eko-Turystycznego „Zielone Lato”. To jeden z najstarszych i najbardziej popularnych w naszym województwie konkursów, w którym o miano najlepszych z najlepszych rywalizują ze sobą obiekty agroturystyczne. Celem konkursu jest promocja najlepszych obiektów turystyki wiejskiej na Warmii i Mazurach. Dzięki przedsięwzięciu popularyzowana jest idea współpracy i przedsiębiorczość oraz promocja turystyki na obszarach wiejskich.

Konkurs odbywa się w trzech kategoriach: gospodarstwa gościnne – wypoczynek u rolnika; gospodarstwa gościnne – wypoczynek na wsi oraz zagrody edukacyjne Warmii i Mazur.

Zgłoszenia przyjmowane są do 29 kwietnia 2016 roku, natomiast laureatów poznamy w czerwcu 2016 roku. Organizatorami wydarzenia są samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Warmińsko -Mazurska Regionalna Organizacja Turystyczna. Informacji udziela Departament Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, tel. 89 521 69 00 lub 521 69 07.

POBIERZ Regulamin konkursu i formularz zgłoszenia

DSC00006Z interpretacją wierszy lokalnych twórców zmagało się w tym roku 19
uczestników.

Konkurs jest kontynuacją rozpoczętego rok temu  projektu współpracy ZSP nr 2  z Grupą Literacką Barcja, pod hasłem Poeta w porę odkryty...

Jury konkursu w osobach: Jerzy Sałata –przewodniczący, Katarzyna Janczewska - Pszczoła, Krzysztof Kowalski
dokonało wyboru laureatów konkursu:
 I miejsce- Paulina Rogozińska – ZSP nr 2
II miejsce- Aleksandra Pieńkawa – Gimnazjum nr 2 B-ce
III miejsce- Andrzej Osypowycz – ZSP nr 2
Wyróżnienia otrzymali:
Patrycja Tatałaj – Gimnazjum nr 2, Karolina Zakaszewska, Gimnazjum nr 2
Wyróżnienia Barcji – Piotr Lewkowicz Gimnazjum nr 3 z Ukraińskim Językiem Nauczania,
Wiktoria Śliwińska – ZSP nr 2, Natalia Łatanyszyn Gimnazjum nr 3 z UJN
 Tytuł „Pupilka szkoły” przyznano Emilii Szarek. (przyznawany corocznie przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły)
Kryteria oceny:
-dobór repertuaru
-interpretacja utworu
-kultura słowa
-dykcja
-osobowość sceniczna


Patronat honorowy nad konkursem objął Starosta Powiatu Bartoszyckiego  Wojciech Prokocki,

patronat medialny – TVK BART SAT.
Patronem  i fundatorem nagród byli także: Grupa Literacka BARCJA,  dyrektor ZSP nr 2
Zbigniew Pietrzak i Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły.

(infomacja: ZSP2)