Jesteś osobą w wieku 18-24 lata obecnie nie pracujesz ukończyłeś szkołę o kierunku kucharz, stolarz, murarz, tynkarz chcesz podnieść swoje kwalifikacje zapraszamy Cię na bezpłatne
2-tygodniowe szkolenie.

Uczestnik szkolenia musi  posiadać zawód podstawowy zawarty poniżej lub kształcić się we wskazanych zawodach :


Zawód podstawowy                  Kierunek szkolenia w ramach ginących zawodów
Ślusarz     -------------->                              Kowal
Stolarz      -------------->                              Stolarz metodami tradycyjnymi                    
Murarz, tynkarz -------------->                       Brukarz, kamieniarz, zdun
Kucharz      -------------->                             Cukiernik

zdj Jacek1Absolwent Technikum Mechatronicznego w Bartoszycach Jacek Prokopczuk został jednym z 15 laureatów projektu "Indeks Start2star" fundacji Jolanty i Leszka Czarneckich. Laureaci byli wybierani spośród kandydatów z całej Polski.


Indeks Start2Star to program stypendialny, którego głównym celem jest zapewnienie środków finansowych na odbycie studiów grupie najzdolniejszych i najbardziej aktywnych maturzystów pochodzących z niezamożnych rodzin. Każdego roku Komisja wybiera 15 osób, które otrzymają stypendium w wysokości 1300 zł brutto miesięcznie wypłacane przez cały regulaminowy okres studiów (zarówno pierwszego jak i drugiego stopnia). Kwota ta pozawala pokryć nie tylko koszty kształcenia, ale także utrzymania oraz inne wydatki związane z edukacją i rozwojem zainteresowań. Aby zostać stypendystą, oprócz dobrych wyników w nauce należy wykazać się również aktywnością społeczną, przedsiębiorczością czy zaangażowaniem w wolontariat. Uczestnicy projektu zobowiązują się do przepracowania w Polsce, po studiach, pięciu lat.
Jacek Prokopczuk spełnił kryteria fundacji we wszystkich wymaganych obszarach. Był uczniem niezwykle pracowitym, upartym w dążeniu do celu, dociekliwym, ambitnym, twórczym. Jego największe sukcesy w dziedzinie edukacji, to:
Laureat Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości Blok A - Innowacje Techniczne  w roku 2017
I miejsce w ogólnopolskim konkursie Młody Innowator w roku 2017
Finalista Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości Blok B - Wynalazczość w roku 2016
Finalista Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości Blok B - Wynalazczość w roku 2015
I miejsce w wojewódzkim Konkursie Prac i Projektów Praktycznych Uczniów Szkół Średnich 2017
IV miejsce w międzynarodowym Konkursie Fotograficznym „Matematyka w Obiektywie”
Udział w etapie centralnym ogólnopolskiego konkursu wiedzy o prawie pracy "Poznaj Swoje Prawa w Pracy"(2015r.)
Udział w finale okręgowym XXX Olimpiady Wiedzy Ekologicznej(2015 r.)
Udział w finale VIII edycji Konkursu Matematycznego im. gen. Sylwestra Kaliskiego organizowanym przez WAT, 2017
Finalista V edycji konkursu "Internetowa Przygoda z Matematyką" organizowanym przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
III miejsce w etapie wojewódzkim konkursu "Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych"

W rekomendacji dla Jacka jego nauczyciel mechatroniki, Zbigniew Murawski, napisał m. in.: „… Jego aktywność, kreatywność, dążenie do osiągania kolejnych celów powoduje, że mogę go z przyjemnością zarekomendować, jako człowieka, którego warto wspierać w dążeniach do realizacji planów, do osiągnięcia sukcesu…”.
Cieszymy się, że są wśród nas tacy wspaniali, młodzi ludzie i dobrze, że są szkoły, które pozwalają im rozwijać swoje pasje.
Dziękujemy Fundacji i gratulujemy Jackowi!

Zbigniew Murawski

DSC04527

Podziękowanie na cały rok wytężonej pracy oraz życzenia bezpiecznych wakacji i dobrego odpoczynku uczniom i kadrze pedagogicznej złożył Starosta Powiatu Bartoszyckiego Wojciech Prokocki oraz Wicestarosta J. Zbigniew Nadolny. Uroczyste apele odbyły się we wszystkich szkołach. Były one okazją do wręczenia dyplomów i nagród za osiągnięcia naukowe, sportowe, czytelnicze, za zajęcie wysokich miejsc w konkursach i olimpiadach szkolnych, wojewódzkich i krajowych.

Image00002 W piątek 9 czerwca 2017r bartoszyckie Liceum Ogólnokształcące świętowało 70-lecie działalności.

Absolwenci, nauczyciele, pracownicy oraz współpracownicy spotkali się na dziedzińcu szkoły. W bogatym programie przewidziano podziękowania, gratulacje, część artystyczną i zwiedzanie szkoły. Jubileusz był okazją do podziekowań, wspomnien i spotkań.