logotypy

Dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020; Numer i nazwa Osi priorytetowej; RPWM.10.00.00 Regionalny rynek pracy; Numer i nazwa Działania RPWM.10.02.00 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia - projekty konkursowe

Celem projektu jest podniesienie do 31.12.21 aktywności zawodowej 39os (21K) bezrobotnych i biernych zawodowo (zwłaszcza długotrwale bezrobotnych, 50+, kobiet, ON, o niskich kwalifikacjach) oraz 9os (5K) pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, w wieku 30+, zamieszkałych na terenie powiatów bartoszyckiego i braniewskiego oraz podjęcie zatrudnienia/ samozatrudnienia przez min.45% osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji i 60% pozostałych os. oraz poprawa sytuacji na rynku pracy min.30% osób pracujących.

REKRUTACJA DO PROJEKTU ROZPOCZYNA SIĘ : 01.01.2020r.

Projekt skierowany jest do 48osób (29K) w dwóch edycjach zamieszkałych na terenie powiatu bartoszyckiego i braniewskiego (w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego), należących do następujących grup:

1) osoby bezrobotne i bierne zawodowo. w wieku 30+, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.: osoby 50+, kobiety, ON, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach 

2) bezrobotnych mężczyźni w wieku 30-49 lat, którzy nie należą do kategorii osób bezrobotnych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy 

3) osoby pracujące znajdujące się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy: zatrudnione na umowach krótkotrwałych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości min. wynagrodzenia, osoby ubogie pracujące, osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny

Fundacja Zachęta
Pieszkowo 56
11-220 Górowo Iławeckie

Rekrutacja do projektu;

 Pani Aneta Wertig, tel. 517 691 184, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W ramach projektu przewidziane są następujące formy wsparcia: 

-opracowanie IPD – 6 h

-wsparcie psycholog-doradcze -6h

-trening umiejętności i kompetencji społecznych-40 h 

 -szkolenia zawodowe –WYBÓR ZAWODU DOWOLNY DOSTOSOWANY DO POTRZEB RYNKU PRACY - STYPENDIUM SZKOLENIOWE średnio 200 godzin 

-warsztaty „Aktywni na rynku pracy”- 24h 

-pośrednictwo pracy – 4 h

-staże zawodowe- STYPENDIUM STAŻOWE- 6 miesięcy 

Proponujemy również;

  • Ubezpieczenie NNW ( przez czas trwania projektu)

  • Poczęstunek (obiad i serwis kawowy- podczas wsparcia grupowego oraz szkoleń zawodowych)

  • Materiały szkoleniowe

  • Zwrot kosztów dojazdów (podczas wsparcia grupowego oraz szkoleń zawodowych)

  • Zwrot kosztów opieki na dziećmi i osobami zależnymi (podczas szkoleń zawodowych)

  • Ubrania robocze (zawody robotnicze – szkolenia zawodowe)

  • Opiekuna/kę stażu 

Realizacja na terenie powiatów Bartoszyce i Braniewo

Kartka BN 2019 strona

Image00001
Uczniowie bartoszyckiej ,,Odzieżówki’’: Julia Kapuścińska, Dawid Bielicki, Ihor Maruszczko-Karpiński zostali laureatami etapu wojewódzkiego IV Edycji Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności i awansowali do etapu centralnego, który odbędzie się na Uniwersytecie Warszawskim w dniach od 20 do 21 marca 2020 r.

 

Tytuł finalisty etapu wojewódzkiego uzyskało siedmioro uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Bartoszycach: Kaja Bandura, Anastazja Blicharz, Kornelia Gejda, Natalia Tatarczuk, Marta Hadziewicz, Weronika Stapel oraz Marta Hryniewicz.

INFORMACJA

Informujemy, że dzień 27 grudnia 2019 r. jest dniem wolnym

od pracy dla wszystkich pracowników Starostwa Powiatowego w Bartoszycach

W tym dniu Starostwo Powiatowe w Bartoszycach będzie nieczynne.

 

Odpracowanie wyżej wymienionego dnia nastąpi w dniu 14 grudnia 2019 r. (sobota).