Powiat Bartoszycki, będący organem prowadzącym dla Domu Pomocy Społecznej w Bisztynku, współrealizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19”.

 Dofinansowanie projektu:  27 591,46 zł. 

 

nfz

Starostwo Powiatowe w Bartoszycach przekazało sprzęt komputerowy dla 49 podopiecznych umieszczonych w pieczy zastępczej oraz środki ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki, płyn do dezynfekcji). - Obecna sytuacja epidemiczna w kraju spowodowała, iż nauka stacjonarna w szkołach podstawowych, średnich i wyższych przekształciła się w formę nauki zdalnej.  Zakup sprzętu z pewnością  pomoże uczestnikom projektu  w sposób bezpieczny realizować zadania związane z obowiązkami szkolnymi – mówi J. Zbigniew Nadolny, starosta powiatu bartoszyckiego.

           

Projekt „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” uzyskał finansowanie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020 – Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Wartość projektu 185 335 zł.  

 

Plakat informujący o konsultacjach, na plakacie znajduje się herb Powiatu Bartoszyckiego

Zarząd Powiatu Bartoszyckiego informuje o rozpoczęciu konsultacji "Rocznego programu współpracy Powiatu Bartoszyckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2021 rok.

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Powiatu Bartoszyckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w na 20201 rok”.

Konsultacje trwają od dnia 3.11.2020 r. do dnia 9.11.2020 r. i swoim zasięgiem obejmują Powiat Bartoszycki.

Konsultacje przeprowadzane są w formie:

  1.  Umieszczenia projektu uchwały na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Bartoszycach w zakładce Ogłoszenia ogólne.
  2. Pisemnego zgłaszania uwag na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Osobą odpowiedzialną za przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji jest Ewa Izdebska, inspektor w Wydziale Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych, Promocji i Strategii.

Konsultacje mają charakter opiniodawczy, a ich wynik nie wiąże Zarządu Powiatu Bartoszyckiego.

Konsultacje uważa się za ważne bez względu na liczbę osób i podmiotów biorących w nich udział.

 

 Uchwała_nr_77.216.2020_o_konsultacjach.pdf

Projekt_programu_współpracy_na_2021_rok.pdf

Załącznik_nr_1-_formularz_konsultacyjny.docx

Uchwała_nr_77.216.2020_o konsultacjach.doc