logo ZK2W dniach 7-9 czerwca 2016 r. odbędzie się ćwiczenie RENEGADE z wykorzystaniem systemów alarmowania ludności. Nadany zostanie sygnał alarmowy (syrena) dotyczący zagrożenia z powietrza”.

3Z okazji 40 rocznicy działalności Domu Pomocy Społecznej w Szczurkowie odbyła sie uroczystość na której podsumowano miniony czas.

Historia DPS to przede wszystkim mieszkańcy, ich rodziny oraz pracownicy. To oni tworzą charakter wyjątkowej instytucji, jaką jest Dom, gdzie każdy może czuć się bepziecznie. Życzenia oraz gratulacje na dalsze lata działalności na ręce p. Dyrektor Wioletty Wach zlożył m.in. Wicestarosta Powiatu Bartoszyckiego J. Zbigniew Nadolny.

Uroczystości obchodów 25-lecia powołania Straży Granicznej rozpoczęło ręczenie aktów mianowań i wyróżnień funkcjonariuszom PSG w Bezledach, Górowie Ił. i Sępopolu
Po części oficjalnej funkcjonariusze przygotowali atrakcje dla mieszkańców powiatu, a w szczególności dla najmłodszych.

Młodzież z Zespołu Pieśni i Tańca „Dumka” przy Zespole Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim oraz dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Górowie Iławieckim zaprezentowali program artystyczny.
Następnie odbył się pokaz tresury psów służbowych oraz sprzętu wykorzystywanego w ochronie granicy państwowej. Dla najmłodszych przygotowano liczne atrakcje.
Po południu rozpoczął się Turniej Sportowy Służb Mundurowych. Nagrody oraz puchary turniejowe ufundowane zostały przez Starostę Powiatu Bartoszyckiego Wojciecha Prokockiego. Funkcjonariusze zmagali się w następujących konkurencjach: „Rzutki”, „Przetaczanie opony – slalom „Wodna wieża” oraz„Waga płaczu”.
Turniej odbył się 14 maja 2016r. na ul. Korczaka w Bartoszycach.
informacje: PSG w Bezledach

DSC09697 Podczas posiedzenia Rady Powiatu Bartoszyckiego dnia 27 kwietnia 2016r odbyło się oficjalne pożegnanie Komendanta Policji- insp. Krzysztofa Gąsiorowskiego, który po 27 latach służby odchodzi na emeryturę.

Radni Powiatu Bartoszyckiego oraz Starosta Powiatu Bartoszyckiego Wojciech Prokocki podziękowali Komendantowi Powiatowemu Policji za lata dobrej współpracy.

OGŁOSZENIE KONKURSU Z DNIA 13.04.2016 r. O ZLECENIE REALIZACJI ZADAŃ

 W FORMIE WSPARCIA Z ZAKRESU REHABILITACJI ZAWODOWEJ
 I SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

   Starosta powiatu bartoszyckiego zaprasza organizacje pozarządowe prowadzące działalność na rzecz osób niepełnosprawnych na terenie powiatu bartoszyckiego, co najmniej 12 miesięcy przed dniem złożenia oferty do udziału w otwartym konkursie ofert dotyczącym zlecania realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych        

   Rodzaj zadania objętego konkursem:

„Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które:

a) mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych,

b) rozwijają umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób z uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną,

c) usprawniają i wspierają funkcjonowanie osób z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach.

Oferty należy składać osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

w Bartoszycach ul. Limanowskiego 11, 11-200 Bartoszyce w pokoju nr 16 , albo korespondencyjnie od dnia 13 kwietnia 2016 r. do dnia 9 maja 2016 r. do godz. 15.00. Za datę złożenia oferty przesłanej drogą listowną uważa się datę stempla pocztowego. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z adnotacją: „OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH” oraz umieszczonym adresem zwrotnym Oferenta.

Formularze ofertowe a także szczegółowe informacje o konkursie można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszycach oraz na stronie internetowej   Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Bartoszyckiego.

                                                                                                                 Starosta            

                                                                                                           Wojciech Prokocki

Bartoszyce, dn. 13.04.2016 r.

 

Załączniki: