www baner zostan zolnierzem rzeczypospolitej 1152x648px logo 05

Wychodząc naprzeciw dużemu zainteresowaniu ochotniczymi formami służby wojskowej wśród mieszkańców powiatu bartoszyckiego, Wojskowa Komenda Uzupełnień w Lidzbarku Warmińskim w ramach kampanii „Zostań żołnierzem Rzeczypospolitej” zaprasza osoby zainteresowane służbą wojskową na konsultacje w mobilnym punkcie informacyjnym w terminach i miejscach zgodnie z harmonogramem:

  • 19.11.2018r. - Urząd Miasta, plac Ratuszowy 18, 11-220 Górowo Iławeckie
  • 20.11.2018r. - Zespół Szkół, ul. Wyszyńskiego 1, 11-220 Górowo Iławeckie
  • 21.11.2018r. - Starostwo Powiatowe, ul Stefana Grota-Roweckiego 1, 11-200 Bartoszyce
  • 22.11.2018r. - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr.1, ul. Limanowskiego 10, 11-200 Bartoszyce
  • 23.11.2018r. - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2, ul. Słowackiego 1, 11-200 Bartoszyce
  • 24.11.2018r. - Dworzec, plac Dworcowy, 11-200 Bartoszyce
  • 25.11.2018r. - Dworzec, plac Dworcowy, 11-200 Bartoszyce

Więcej informacji: https://wkulidzbarkwarminski.wp.mil.pl/pl/

 IMG 20181102 112158

W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach dnia 2 listopada 2018r.  Starosta Bartoszycki – Wojciech Prokocki przekazał aparaty powietrzne jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu bartoszyckiego będących w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym

Aparaty powietrzne są urządzeniami służącymi do kompletnej ochrony dróg oddechowych przed wdychaniem szkodliwych dla organizmu gazów pożarowych, dymów, par i mgieł.
Tego typu sprzęt izolacyjny stosuje się tam, gdzie istnieje podejrzenie obecności tlenku węgla lub innych gazów trujących oraz wówczas, gdy zawartość tlenu w powietrzu może być niższa niż 18%.
Urządzenia te umożliwią tym samym skuteczne podejmowanie działań ratowniczych, w tym zdarzeń powstałych w wyniku wypadków, awarii, katastrof i klęsk żywiołowych oraz poprawią skuteczność prowadzonych działań z zakresu bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego na terenie powiatu bartoszyckiego.

Zakup aparatów powietrznych w całości sfinansowany został ze środków budżetu Powiatu Bartoszyckiego.

IMG 20180904 092114Z dniem 3 września 2018 roku Starosta Powiatu Bartoszyckiego Wojciech Prokocki podpisał pozwolenie na budowę nowego budynku Komendy Powiatowej Policji w Bartoszycach.

Nowa siedziba usytuowana zostanie przy ul. Wyszyńskiego, naprzeciwko Szpitala Powiatowego im. J. Pawła II w Bartoszycach. W imieniu Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie dokumentację projektowo-kosztorysową oraz pozwolenie na budowę odebrał mł. insp. Przemysław Fiertek - Komendant  Powiatowy Policji w Bartoszycach.

Do końca roku zakłada się ogłoszenie oraz rozstrzygnięcie przetargu na budowę obiektu, na kórą zabezpieczono środki w wysokości 18 mln zł. Budowa ma potrwać do pierwszej połowy 2020 roku.

syrena alarmowa

Starosta Bartoszycki informuje, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 26/13 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 11 lutego 2013 roku w sprawie przeprowadzania treningów Wojewódzkiego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania, w dniu 1 września 2018 r. o godz. 12:00 włączone zostaną syreny alarmowe w celu upamiętnienia 79 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej.


Włączenie syren nastąpi w sposób określony w załączniku do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. 2013 rok, poz. 96).

 

 kroplaPaństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bartoszycach w komunikacie z dnia 24.08.2018r. informuje, że woda z wodociągu publicznego Masuny warunkowo nadaje się do spożycia przez ludzi (po uprzednim przegotowaniu).