P1010202W dniach 20-21 czerwca 2016r. na terenie powiatu przeprowadzono ćwiczenia obronne "Bartoszyce 2016". Celem ćwiczeń było doskonalenie funkcjonowania organów samorządu terytorialnego w stanie gotowości obronnej państwa czasu kryzysu wywolanego działaniami terrorystycznymi oraz zabezpieczenie potrzeb Sił Zbrojnych.

Ćwiczenia przeprowadzono we współpracy z powiatowymi służbami, inspekcjami, strażami i jednostkami samorzadu terytorialnego z terenu powiatu bartoszyckiego oraz Wojskową Komendą Uzupełnień w Lidzbarku Warmińskim, Plaćówką Straży Granicznej w Bezledach i Aresztem Śledczym w Bartoszycach.

 

W dniach 20-21 czerwca 2016 r. na terenie powiatu bartoszyckiego odbędą się kompleksowe powiatowe ćwiczenia obronne pod kryptonimem „BARTOSZYCE 2016”.

Herb Powiatu 3jpglogo pfron 5251

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU Z ZAKRESU REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OGŁOSZONEGO W DNIU 13 kwietnia 2016R.
Starosta Powiatu Bartoszyckiego informuje, że w dniu 13.06.2016 r. został rozstrzygnięty  otwarty konkurs ofert dotyczący zlecania realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych organizacjom pozarządowym z przeznaczeniem na realizację w 2016 roku na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w formie wsparcia wykonania poniższych zadań:

logo ZK2W dniach 7-9 czerwca 2016 r. odbędzie się ćwiczenie RENEGADE z wykorzystaniem systemów alarmowania ludności. Nadany zostanie sygnał alarmowy (syrena) dotyczący zagrożenia z powietrza”.

3Z okazji 40 rocznicy działalności Domu Pomocy Społecznej w Szczurkowie odbyła sie uroczystość na której podsumowano miniony czas.

Historia DPS to przede wszystkim mieszkańcy, ich rodziny oraz pracownicy. To oni tworzą charakter wyjątkowej instytucji, jaką jest Dom, gdzie każdy może czuć się bepziecznie. Życzenia oraz gratulacje na dalsze lata działalności na ręce p. Dyrektor Wioletty Wach zlożył m.in. Wicestarosta Powiatu Bartoszyckiego J. Zbigniew Nadolny.