Od 28 września 2020 r. do odwołania Wydział Komunikacji oraz Filia w Górowie Iławeckim prowadzi:

1. Bezpośrednią obsługę interesantów od poniedziałku do piątku od 8.00 do 14.00 poprzez kontakt telefoniczny:

- rejestracja/wyrejestrowanie pojazdów: 539 782 540, 539 782 541, 539 782 542 (rezerwacja telefoniczna), 539 782 543;

- uprawnienia do kierowania pojazdami: 539 782 544, 539 782 541;

- uprawnienia transportowe: (89) 762 97 36;

- OSK, instruktorzy, SKP, diagności: (89) 762 05 76;

- Filia w Górowie Iławeckim: (89) 762 05 76.

2. Wprowadza się możliwość telefonicznej rezerwacji wizyty w Wydziale Komunikacji w Bartoszycach w sprawach dotyczących rejestracji/wyrejestrowania. Rezerwacje na bieżący tydzień będzie można dokonać pod nr tel. 539 782 542 w godz. od 7.30. do 9.00 od poniedziałku do piątku.

3. Do budynku Wydziału Komunikacji oraz Filii może wejść jednocześnie tylko tylu interesantów ile w danym momencie jest wolnych stanowisk obsługi - informacji w tym zakresie udzielać będzie pracownik Starostwa. W budynkach, poza pracownikami Starostwa mogą przebywać wyłącznie osoby obsługiwane.

4. Obsługa interesantów odbywać się będzie z zachowaniem reżimu sanitarnego.

5. Wszystkim osobom wchodzącym do budynku Wydziału Komunikacji w Bartoszycach będzie mierzona temperatura. W przypadku, gdy u osoby badanej wykryta zostanie temperatura ciała powyżej 37 st.C, nie będzie ona wpuszczona do budynku urzędu.

 

Powiat Bartoszycki od dnia 27 sierpnia 2020 r. znajduje się w żółtej strefie

W Powiecie Bartoszyckim liczba zakażeń COVID-19 w ciągu ostatnich 14 dni przekroczyła 6 zakażeń na 10 tysięcy mieszkańców.  W związku z tym obowiązują następujące obostrzenia:

 • wesela i inne imprezy rodzinne mogą odbywać się do 100 osób,
 • w restauracjach i gastronomii należy zakrywać usta i nos, jest też limit -
  1 osoba na 4 metry kwadratowe,
 • w imprezach sportowych, wydarzeniach kulturalnych czy seansach
  w kinach
  może brać udział tylko 25 procent uczestników,
 • Koncerty, przedstawienia teatralne, imprezy kulturalne - jeżeli wydarzenie odbywa się w przestrzeni zamkniętej, widownia może być zapełniona tylko w 25 proc., a jeśli na otwartej przestrzeni – obowiązuje limit 100 osób,
 • przy organizacji targów i kongresów obowiązuje m.in. 1 osoba na 4 metry kwadratowe,
 • w parkach rozrywki i wesołych miasteczkach może przebywać 1 osoba na 5 metrów kwadratowych,
 • limity w siłowniach i centrach fitness to 1 osoba na 7 metrów kwadratowych,
 • udział we mszy (bez zmian, ale przypominamy) wiąże się z obowiązkiem zakrywania nosa i ust (nie dotyczy to osób odprawiających mszę). Jeśli wydarzenie religijne odbywa się na zewnątrz, to trzeba zachować 1,5 m odległości między osobami lub zakrywać usta i nos (z wyłączeniem osób sprawujących kult).

Pamiętajmy o konieczności zakrywania nosa i ust w pomieszczeniach zamkniętych, o częstym myciu rąk i dezynfekcji. Dbajmy o siebie i innych!

 

Jeżeli liczba zakażeń w ujęciu 14 dniowym przekroczy 12 na 10 tysięcy mieszkańców Powiat znajdzie się w strefie czerwonej. Pamiętajmy, że w strefie czerwonej obowiązują jeszcze większe obostrzenia m.in. obowiązek zakrywania nosa i ust w przestrzeni publicznej, a także zakaz organizowania imprez masowych. Liczba uczestników wesel zostanie ograniczona do 50. W komunikacji miejskiej może być zajęte tylko 50 proc. miejsc siedzących. Obowiązuje zakaz organizacji targów i wydarzeń kulturalnych. W lokalach i ogródkach może przebywać jedna osoba na cztery metry kwadratowe powierzchni. Zamknięte są siłownie, kina, sanatoria, a wydarzenia sportowe odbywają się bez kibiców.

Powiat Bartoszycki 26 sierpnia 2020 r. podpisał umowę o udzielenie grantu na realizację wsparcia dla Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19 w ramach Projektu pn. „Pomagajmy Razem” nr: POWR.02.08.00-00-0103/20, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach II Osi priorytetowej: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.


Celem projektu jest łagodzenie skutków pandemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom, w szczególności dla osób znajdujących się w grupie ryzyka. Zaplanowane wsparcie ma na celu ochronę życia pensjonariuszy DPS, poprzez ograniczenie skutków COVID-19

Granty w ramach projektu przekazane zostaną podmiotom prowadzącym zarejestrowane DPS i będą przeznaczone na wypłatę dodatków do wynagrodzeń personelu DPS, bezpośrednio wykonującego pracę z pensjonariuszami, zapewnienie pracownikom możliwości noclegu wraz z wyżywieniem poza miejscem zamieszkania, utworzenie miejsc do przeprowadzenia kwarantanny dla mieszkańców DPS, zakup środków ochrony indywidualnej zakup wyposażenia, zakupi wykonanie testów na koronawirusa dla pracowników DPS.

EFEKTY:
Projekt grantowy przyczyni się do ograniczenia wystąpienia negatywnych skutków COVID-19 oraz zminimalizowania rozwoju epidemii wśród osób narażonych na zachorowania, w szczególności wśród pensjonariuszy i pracowników domów pomocy społecznej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Wartość projektu: 21 306 431,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 17 957 060,04 zł

Okres realizacji projektu: 25 maja - 31 grudnia 2020 r.

Otrzymane Granty

Dom Pomocy Społecznej w Bartoszycach, ul. Boh. Monte Cassino 4, 11-200 Bartoszyce:  272 077 zł. (wysokość grant )

Dom Pomocy Społecznej w Bisztynku, ul. Niepodległości 7, 11-230 Bisztynek : 222 704 zł. (wysokość grant )

Dom Pomocy Społecznej w Kamińsku,  ul. Obrońców Westerplatte 10, 11-220 Górowo Iławeckie, Kamińsk: 176 992 zł. (wysokość grant )

Dom Pomocy Społecznej w Szczurkowie, Szczurkowo 25, 11-210 Sępopol: 160 509,50 zł. (wysokość grant )

syrena alarmowa

76 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego – Trening Wojewódzkiego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania

 

Starosta Bartoszycki informuje, że zgodnie z zarządzeniem nr 26/13 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 11 lutego 2013 roku, w dniu 1 sierpnia 2020 roku o godzinie 17:00 na terenie powiatu bartoszyckiego zostaną włączone syreny alarmowe, celem upamiętnienia 76 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.


Włączenie syren nastąpi w sposób określony w załączniku do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. 2013 rok, poz. 96).

Foto 5W dniu dzisiejszym 29.07.2020 r. w Starosta Powiatu Bartoszyckiego J. Zbigniew Nadolny uhonorował najlepszych sołtysów z naszego powiatu.


Laureatkami plebiscytu zostały:
1.    Ewelina Balińska  - Sołtys Sołectwa Wajsnory (gm. Bartoszyce);
2.    Marta Zielińska  - Sołtys  Sołectwa Sołtysowizna (gm. Górowo Iławeckie) nieobecna na spotkaniu);
3.    Lucyna Kowalewska Sołtys Sołectwa Woryny (gm. Górowo Iławeckie).