aktualizacja: 26.11.2019 r.

Informacja o wyborze oferty na realizację w 2020 r. zadania publicznego - "Powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego"

W załączniu Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie wyboru oferty.


aktualizacja:29.10.2019 r.

Ogłoszenie

Zarząd Powiatu Bartoszyckiego ogłasza otwarty konkurs ofert  na realizację w roku 2020 zadania publicznego - Powierzenia prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Załącznik:

UZP-36-105-2019-ogłoszenie-otwartego-konkursu-ofert-NPP-2020.pdf


aktualizacja:07.05.2019 r.

Ogłoszenie I otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych Powiatu Bartowszyckiego w 2019 r. przez ogranizacje prowadzące działalność pożytku publicznego


aktualizacja: 20.03.2019 r.

Ogłoszenie I otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych Powiatu Bartowszyckiego w 2019 r. przez ogranizacje prowadzące działalność pożytku publicznego


aktualizacja: 14.12.2018 r.

Informacja o wyborze oferty na realizacją zadania publicznego „Powierzenia prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, oraz wykonywania zadań z zakresu edukacji prawnej w powiecie bartoszyckim.”

 

Uchwała Zarządu Powiatu Bartoszyckiego nr 3/7/2018 z dnia 14 grudnia 2018 r. w załączeniu.

 


aktualizacja: 07.11.2018 r.

Ogłoszenie

Zarząd Powiatu Bartoszyckiego ogłasza otwarty konkurs ofert  na realizację w roku 2019 zadania publicznego - Powierzenia prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, oraz wykonywania zadań z zakresu edukacji prawnej w powiecie bartoszyckim.


aktualizacja: 24.08.2018r.

Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie przyznania dotacji na wykonanie w roku 2018 zadań publicznych Powiatu Bartoszyckiego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego

 Załączniki:

aktualizacja: 22.06.2018 r.

Uchwała w sprawie ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych Powiatu Bartoszyckiego w roku 2018 przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.

 

aktualizacja: 22.06.2018 r.

Uchwała w sprawie przynania dotacji na wykonanie w roku 2018 zadań publicznych Powiatu Bartoszyckiego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego

 Załączniki:

aktualizacja: 09.04.2018 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych Powiatu Bartoszyckiego w roku 2018 przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.

Szczegółowe informacje w załączeniu.


aktualizacja: 30.11.2017r.

Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie wyboru oferty na realizację zadania publicznego „Powierzenia prowadzenia Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Powiatu Bartoszyckiego w 2018 r. ”

Załączniki:


aktualizacja:25.10.2017r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego - „Powierzenia prowadzenia Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Powiatu Bartoszyckiego w 2018 r. ”

Ogłoszenie

Zarząd Powiatu Bartoszyckiego ogłasza otwarty konkurs ofert  na realizację zadania publicznego - Powierzenia prowadzenia Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Powiatu Bartoszyckiego w 2018 r.

Załączniki:


aktualizacja:17.10.2017 r.

Konsultacje społeczne projektu „Rocznego programu Współpracy Powiatu Bartoszyckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018”.

Zarząd Powiatu Bartoszyckiego zaprasza od 18.10.2017 r. organizacje pozarządowe do konsultacji społecznych projektu „Rocznego programu Współpracy Powiatu Bartoszyckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018”.

Uwagi dotyczące projektu ww. programu prosimy wysyłać na załączonym formularzu na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  do dnia 25 października 2017r. do godziny 15.00.

Osobą upoważniona do kontaktu – Magdalena Czaus-Wróbel Wydział Rozwoju, Promocji i Spraw Społecznych tel. 539 782 562.


aktualizacja: 04.08.2017r.

Informacja o przyznaniu dotacji na wykonanie w roku 2017 zadań publicznych Powiatu Bartoszyckiego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (wyniki II otwartego konkursu ofert)


aktualizacja: 14.06.2017r.

Ogłoszenie II otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych Powiatu Bartoszyckiego w roku 2017 przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego

Uchwała nr 87/259/2017

Zarządu Powiatu Bartoszyckiego

z dnia 13 czerwca 2017 r.

w sprawie: ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych Powiatu Bartoszyckiego w roku 2017 przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.

Na podstawie art. 5 ust. 3; art. 11 ust 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2016.1817 t.j.) oraz uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XXX/163/2016 z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Powiatu Bartoszyckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami o których mowa w art. 3. Ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017", Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Ogłasza się konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie:

- ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,

- działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania praw dziecka,

- wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

§ 2. Treść ogłoszenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Na realizację zadań w ramach ogłoszonego konkursu przeznacza się kwotę ogółem 16.025,- zł.

§ 4. Ogłoszenie konkursu publikuje się poprzez zamieszczenie:

 1. w Biuletynie Informacji Publicznej,

 2. stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Bartoszycach

 3. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bartoszycach

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu Powiatu

Wojciech Prokocki


aktualizacja:13.06.2017r.

Informacja o przyznaniu dotacji na wykonanie w roku 2017 zadań publicznych Powiatu Bartoszyckiego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego

Uchwała 87/258/2017

Zarządu Powiatu Bartoszyckiego

z dnia 13 czerwca 2017 r.

w sprawie przyznania dotacji na wykonanie w roku 2017 zadań publicznych Powiatu Bartoszyckiego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt.2, pkt.3a, pkt.13 oraz art. 32 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U.2016r. 814 tj.) Zarząd Powiatu w Bartoszycach uchwala co następuje:

§ 1. 1. Przyznaje się dotację na wykonanie zadań w ramach ogłoszonego I konkursu następującym organizacjom:

 1. Stowarzyszenie Wspólny Dom Na Rzecz Mieszkańców Gminy Bartoszyce na realizację zadania pt.
  „Nasze środowisko nasza sprawa” – przyznano 3.440 zł.

 2. Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Przyjaciół Opieki Paliatywnej w Bartoszycach na realizację zadania pt. „Poprawa jakości życia osób w terminalnej fazie choroby nowotworowej” – przyznano 4.000,00 zł.

 3. Fundacja na Rzecz Zdrowia na realizację zadania pt. „Profilaktyczne badania USG piersi u kobiet – Rak piersi – wcześnie wykryty może być całkowicie wyleczony. Profilaktyczne badania USG brzucha u mężczyzn w kierunku tętniaka jamy brzusznej – Wytrop tętniaka, zanim znienacka zabije” – przyznano 11.000,00 zł.

 4. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Rodnowo i Okolic „Szansa i Rozwój” na realizację zadania pt. „III Jesienny Festyn Rodzinny z Elementami Rekreacji Sportowej „Dzień Ziemniaka”” – przyznano 2.000,00 zł.

 5. Stowarzyszenie Wspólny Dom Na Rzecz Mieszkańców Gminy Bartoszyce na realizację zadania pt.
  „Godziny dla rodziny” – przyznano 3.295 zł.

 6. Stowarzyszenie Przyjaciół Galin „Nasze Galiny” na realizację zadania pt.
  „Między nami sportowcami” – przyznano 3.240 zł.

§ 1.2. Nie przyznaje się dotacji na wykonanie zadań w ramach ogłoszonego konkursu następującym organizacjom:

 1. Caritas Archidiecezji Warmińskiej na realizację zadania „EKO dzieciaki”.

 2. Polski Związek Niewidomych Okręg Warmińsko-Mazurski Zarząd Koła Bartoszyce na realizację zadnia pt. „Warsztaty edukacyjne: Moja samodzielność”.

 3. Stowarzyszenie Integracji Osób Niepełnosprawnych SION w Bartoszycach na realizację zadania pt. „Na zdrowie!”.

 4. Stowarzyszenie Wspólny Dom Na Rzecz Mieszkańców Gminy Bartoszyce na realizację zadania pt. „Ćwicz zdrowo, wyglądaj bombowo!”.

 5. Ochotnicza Straż Pożarna Galinach na realizację zadania pt. „Ratujemy Życie z AED”.

 6. Stowarzyszenie Miłośników Szczypiorniaka w Bartoszycach na realizację zadania pt. „Piłka ręczna dla seniora”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Bartoszyckiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu Powiatu

Wojciech Prokocki


aktualicacja: 21.03.2017r.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w formie wsparcia zadań publicznych powiatu bartoszyckiego w roku 2017

Zarząd Powiatu Bartoszyckiego

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

NA REALIZACJĘ W FORMIE WSPARCIA ZADAŃ PUBLICZNYCH POWIATU  BARTOSZYCKIEGO W ROKU 2017

 

 


aktualizacja: 29.11.2016

Ogłoszenie

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego - „Powierzenia prowadzenia Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Powiatu Bartoszyckiego w 2017 r. ”


aktualizacja: 25.10.2016

Ogłoszenie

Zarząd Powiatu Bartoszyckiego ogłasza otwarty konkurs ofert  na realizację zadania publicznego - Powierzenia prowadzenia Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Powiatu Bartoszyckiego w 2017 r.

Załącznik:

Uchwała Zarządu Nr 182 Konkurs NPP

 


aktualizacja: 24.10.2016

Wyniki II otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych Powiatu Bartoszyckiego w roku 2016 przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego


Wyniki w załaczniku do pobrania poniżej:
Załączniki:

    Uchwała Zarządu 67.178.2016 rozstrzygnięcie II konkursu

 


Data publikacji:15.07.2016

II Otwarty Konkurs Ofert 2016

 Informujemy iż Zarządu Powiatu Bartoszyckiego uchwałą 51/153/2016 ogłosił II otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych Powiatu Bartoszyckiego w roku 2016 przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.

 


Data publikacji 03.06.2016

Uchwała 48/144/2016
Zarządu Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 2 czerwca 2016 r.

w sprawie przyznania dotacji na wykonanie w roku 2016 zadań publicznych Powiatu Bartoszyckiego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego

 

 Uchwała_w_sprawie_wyboru_ofert_NGO_2016.pdf


Data publikacji: 17.03.2016

 I Otwarty Konkurs Ofert 2016

 Informujemy iż Zarządu Powiatu Bartoszyckiego uchwałą 43/122/2016 ogłosił otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych Powiatu Bartoszyckiego w roku 2016 przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.

 1. Uchwała_43.122.2016.doc

 2. Załącznik_Nr_1_do_uchwały_43.122.2016.doc

 3. Wzór_oferty.doc

 4.Wzór_sprawozdania.doc

 5.Wzór_umowy.pdf

 6. Karta_oceny_formalnej.doc


   Otwarty Konkurs Ofert 2015

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji na wykonanie w roku 2015 r. zadań publicznych Powiatu Bartoszyckiego przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego EDYCJA II

 Pobierz Uchwała Zarządu Powiatu - Wynik Edycja II

 Data publikacji: 24.09.2015 r.


Ogłoszenie II otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych Powiatu Bartoszyckiego w roku 2015 przez organizacje prowadzące działalnośc pożytku publicznego

Informujemy iż Zarządu Powiatu Bartoszyckiego uchwałą 18/56/2015 ogłosił II otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych Powiatu Bartoszyckiego w roku 2015 przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.

Załączniki:


Uchwała 16/52/2015
Zarządu Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 10 lipca 2015 r.
 w sprawie przyznania dotacji na wykonanie w roku 2015 zadań publicznych Powiatu Bartoszyckiego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt.2, pkt.3a, pkt.13 oraz art. 32 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592) Zarząd Powiatu w Bartoszycach uchwala co następuje:
§ 1. 1. Przyznaje się dotację na wykonanie zadań w ramach ogłoszonego konkursu następującym organizacjom:
1) Stowarzyszenie Bce Non-Profit na realizację zadania pt. „Zabij Nudę VI – aktywność to zdrowie” – przyznano 2.250,00 zł.
2) Stowarzyszenie Integracji Osób Niepełnosprawnych /SION/ w Bartoszycach na realizację zadania pt. „Trzymaj formę” – przyznano 6.820,00 zł.
3) Stowarzyszenie Absolwentów, Sympatyków, Przyjaciół Szkoły Zespołu Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania „Kałyna” na realizację zadania pt. „Piknik rodzinny z elementami rekreacji sportowej” – przyznano 1.300,00 zł.
§ 1.2. Nie przyznaje się dotacji na wykonanie zadań w ramach ogłoszonego konkursu następującym organizacjom:
1) Stowarzyszenie „Wspólny Dom” na realizację zadania „Czysto, ślicznie, ekologicznie”.
2) Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Bartoszyce na realizację zadania „Bądź EKO, poznaj swoje bogactwo przyrodnicze na spływie kajakowym rzeką Łyną”.
3) Stowarzyszenie „Wspólny Dom” na realizację zadania „Nakręć się na zdrowie”.
4) Stowarzyszenie „Akademia Ruchu” na realizację zadania „Żeglarstwo – mój sport, moja pasja”.
5) Stowarzyszenie „Wspólny Dom” na realizację zadania „Aktywnie po zdrowie”.
6) Miejski Bartoszycki Klub Sportowy „Victoria” na realizację zadania „II Rodzinny ekologiczny rajd rowerowy”.
7) Stowarzyszenie „Wspólny Dom” na realizację zadania „Festyn Rodzinny – Postaw na Rodzinę”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Bartoszyckiemu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu Powiatu
Wojciech Prokocki

Data publikacji: 14.07.2015 r.


Informujemy iż Zarządu Powiatu Bartoszyckiego uchwałą 10/29/2015 ogłosił otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych Powiatu Bartoszyckiego w roku 2015 przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.

Załączniki:

1. Uchwała Zarządu Powiatu 10/29/2015 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

2. Załącznik nr 1 do uchwały 10/29/2015

3. Formularz oferty

4. Formularz sprawozdania

5. Rozporządzenie - wzór umowy

aktualizacja: 26 listopada 2019r.

 

Roczny Program Współpracy Powiatu Bartoszyckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2020

Uchwała_Rady_Powiatu_w_sprawie_RPR_na_2020.pdf


aktualizacja: 6.11. 2019 r.

Konsultacje społeczne projektu „Rocznego Programu współpracy Samorządu Powiatu Bartoszyckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”.

Uprzejmie informujemy, że Uchwałą Nr 37/112/2019 z dnia 5 listopada 2019 roku Zarząd Powiatu Bartoszyckiego ogłosił konsultacje społeczne projektu „Rocznego Programu współpracy Samorządu Powiatu Bartoszyckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”.
Konsultacje przeprowadzone zostaną w terminie od 6 do 13 listopada 2019 r., włącznie.


Uwagi i wnioski do projektu Rocznego Programu współpracy należy zgłaszać za pośrednictwem załączonego formularza osobiście lub przesyłać pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Załączniki:


aktualizacja: 07.11.2018 r.

Uprzejmie informujemy, że Uchwałą Nr 140/422/2018 z dnia 7 listopada 2018 roku Zarząd Powiatu Bartoszyckiego ogłosił konsultacje społeczne projektu Rocznego Programu współpracy Samorządu Powiatu Bartoszyckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.
Konsultacje przeprowadzone zostaną w terminie od 7 do 14 listopada 2018 r., włącznie.


Uwagi i wnioski do projektu Rocznego Programu współpracy należy zgłaszać za pośrednictwem załączonego formularza osobiście lub przesyłać pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Załączniki:


aktualizacja: 27.11.2017r.

Roczny Program Współpracy Powiatu Bartoszyckiego z organizacjami pozarządowymi, oraz podmiotami o których mowa art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2018.

 Załączniki:

 

aktualizacja:30.11.2016 r.

Roczny program współpracy Powiatu Bartoszyckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art 3. ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2017.

Załączniki:

Uchwała-Rady-Powiatu-Program-NGO-na-2017

 


aktualizacja: 24.10.2016 r.

Zaproszenie dla organizacji pozarządowych do konsultacji społecznych projektu „Rocznego programu Współpracy Powiatu Bartoszyckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017”

Zarząd Powiatu Bartoszyckiego zaprasza od 24.10.2016 r. organizacje pozarządowe do konsultacji społecznych projektu „Rocznego programu Współpracy Powiatu Bartoszyckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017”.

Uwagi dotyczące projektu ww. programu prosimy wysyłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  do dnia 31 października 2016 r. do godziny 16.00.

Osobą upoważniona do kontaktu – Magdalena Czaus-Wróbel Wydział Rozwoju, Promocji i Spraw Społecznych tel. 539 782 562.

Załączniki:


aktualizacja: 29 czerwca 2016 r. (XXIII sesja Rady Powiatu Bartoszyckiego)

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI

 Rocznego programu Współpracy Powiatu Bartoszyckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015”

Sprawozdanie_z_wykonania_programu_NGO_2015.doc


Roczny program Współpracy Powiatu Bartoszyckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016

Załączniki:


 Konsultacje społeczne projektu „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Bartoszyckiego z organizacjami pozarządowymi"

Zarząd Powiatu Bartoszyckiego zaprasza od 22.10.2015 r. organizacje pozarządowe do konsultacji społecznych projektu „Rocznego programu Współpracy Powiatu Bartoszyckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016”.
Uwagi dotyczące projektu ww. programu prosimy wysyłać na druku formularza konsultacyjnego na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  do dnia 29 października 2015 r. do godziny 15.00
 
Załączniki: