aktualizacja: 22.11.2018r.

Skład Zarząd Powiatu VI kadencji:

             Przewodniczący Zarządu Powiatu  - Jan Zbigniew Nadolny - Starosta

             Zastępca Przewodniczącego Zarządu  - Władysław Bogdanowicz - Wicestarosta

             Członek Zarządu Powiatu   -  Jerzy Szarejko

             Członek Zarządu Powiatu  - Mirosław Figat

             Członek Zarządu Powiatu  - Marcin Matejunas