Przewodniczący Rady Powiatu        –  Władysław Bogdanowicz
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu –  Marek Rabczuk
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu –  Jerzy Szarejko

KOMISJE I SKŁADY OSOBOWE RADY POWIATU (V kadencji):

Komisja Budżetu, Finansów, Samorządu i Strategii Powiatu
1.Marcin Przybysz - Przewodniczący Komisji
2.Mirosław Olejnik - Sekretarz Komisji
3.Krzysztof Nowodzielski - Członek Komisji
4.Edward Subocz - Członek Komisji
5. Wiesław Kurach - Członek KomisjiKomisja Rodziny, Zdrowia, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego
1. Krzysztof Nowodzielski - Przewodniczący Komisji
2. Dorota Górecka - Sekretarz Komisji
3. Bartłomiej Chilmanowicz  - Członek Komisji
4. Lech Darski - Członek Komisji
5. Jerzy Szarejko - Członek Komisji

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu
1. Bartłomiej Chilmanowicz - Przewodniczący Komisji
2. Mirosław Figat - Sekretarz Komisji
3. Barbara Kamińska - Członek Komisji
4. Marek Rabczuk - Członek Komisji
5. Ireneusz Rogowski - Członek Komisji

Komisja Rozwoju Obszarów Wiejskich, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej
1. Jadwiga Kuźlik - Przewodniczący Komisji
2. Ireneusz Rogowski - Sekretarz Komisji
3. Agnieszka Kobryń - Członek Komisji
4. Marcin Przybysz - Członek Komisji
5. Józef Kwakszys - Członek Komisji


Komisja Rewizyjna
1. Agnieszka Kobryń - Przewodniczący Komisji
2. Edward Subocz - Sekretarz Komisji
3. Dorota Górecka - Członek Komisji
4. Wiesław Kurach - Członek Komisji
5. Jadwiga Kuźlik - Członek Komisji