SP1011950amorządowcy z terenu powiatu bartoszyckiego i okolic spotkali sie na konferencji "Samorząd Powiatowy - doświadczenia i przyszłość", która odbyła się w piątek 7 czerwca 2019r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bartoszycach.

Organizatorem konferencji był Starosta Powiatu Bartoszyckiego J. Zbigniew Nadolny.

Omówiono wiele zagadnień dotyczących przyszłości samorządu w Polsce.

-“Powiaty polskie - historia i przyszłość”- Marek Wójcik ; Ekspert Związku Powiatów Polskich

-"Samorząd powiatu bartoszyckiego oczekiwania i rzeczywistość" - Janusz Dąbrowski, Burmistrz Bartoszyc I i II kadencji, Starosta Bartoszycki I kadencji

- “Zasady funkcjonowania samorządu powiatowego w kontekście sąsiedztwa z Rosją” - prof. dr hab. Tadeusz Palmowski, Kierownik Katedry Geografii Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Gdańskiego

  - “Zmiany w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020” - dr Marcin Kazimierczuk; Z-ca Dyrektora Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Regionalnego ARiMR

- “Kształtowanie tożsamości lokalnej na przykładzie samorządu powiatu bartoszyckiego” - Lech Darski; Przewodniczący Rady Powiatu Bartoszyckiego

- “Nauka - Biznes - Samorząd... Idea współpracy na przykładzie Klastra AGROPORT ”- Rafał Banasiak ; Prezes Stowarzyszenia Inicjatyw Gospodarczych “Agroport”

Konferencja wpisała się w obchody Międzynarodowych Dni Regionu Bartoszyce.

P1011875W dniu 15 kwietnia 2019r. na specjalne zaproszenie Starosty Powiatu Bartoszyckiego- Pana Jana Zbigniewa Nadolnego przybyli do Starostwa nagrodzeni w plebiscycie Gazety Olsztyńskiej oraz Dziennika Elbląskiego- Super Sołtysi z powiatu bartoszyckiego:

- Lech Hermanowicz, były sołtys sołectwa Stega Mała, 

- Andrzej Wierzbicki, sołtys Wojciech

- Tomasz Dudkiewicz, sołtys Bądzy

Wprawdzie Ogólnopolski Dzień Sołtysa już za nami, nigdy nie jest jednak za późno, aby okazać wdzięczność i szacunek sołtysom za ich pracę.

Spotkanie sołtysów z Panami Starostą i Vice Starostą miało także na celu zwrócenie uwagi społeczności lokalnej na rolę sołtysa na polskiej wsi.


Bycie sołtysem to przecież ciężki kawałek chleba wymagający siły i wytrwałości. Dzięki ich trudnej i żmudnej pracy wieś staje się coraz lepszym miejscem do życia, do realizacji marzeń i aspiracji wielu ludzi tam mieszkających. Zaproszeni goście zgodnie potwierdzili, że wieś to dobre miejsce do życia, dające im siłę, charakter, ogromną radość i moc czerpaną z tradycji i polskiej kultury.
Super Sołtysi zostali nagrodzeni przez Zarząd Powiatu Bartoszyckiego pamiątkowymi piórami oraz dyplomami. Dodatkowo Sołtys- Pan Lech Hermanowicz otrzymał z rąk Redaktora Gońca Bartoszyckiego statuetkę Super Sołtysa, której nie miał sposobności odebrać w Olsztynie podczas finałowej gali plebiscytu.
Spotkanie przebiegło w niezwykle sympatycznej i kameralnej atmosferze.

P1011823W dniu 15 kwietnia br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Bartoszycach odbyło się spotkanie podczas którego Zarząd Powiatu Bartoszyckiego reprezentowany przez Pana Jana Zbigniewa Nadolnego- Starostę oraz Władysława Bogdanowicza- Vice-Starostę podpisał list intencyjny ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Rolno- Gospodarczych ..AGROPORT’’, reprezentowanym przez Pana Rafała Banasiaka- Prezesa.
Celem współpracy pomiędzy stronami będzie promocja i wsparcie rodzimych źródeł białka oraz działalności ekologicznej w powiecie bartoszyckim.

Podpisanie listu intencyjnego ma przyczynić się do budowania strategii w zakresie promocji bezpieczeństwa oraz kreowania modelu bezpiecznego życia i bycia środowisk wiejskich.
Powiat bartoszycki jest bardzo dobrze rozwinięty pod względem rolniczym, zaś gospodarstwa rolne są na bardzo wysokim poziomie.
Dzięki podjęciu wspólnych działań o charakterze promocyjno- informacyjnym z pewnością w perspektywie czasowej podniesie się dochodowość rolników, którzy prowadzą działalność gospodarczą w obszarze hodowli roślin strączkowych.

Podczas spotkania obie strony porozumienia podkreśliły znaczącą rolę powiatu bartoszyckiego jako instytucji parasolowej, która powinna wspierać gminy wchodzące w skład powiatu w ich rozwoju gospodarczym.

Starosta Powiatu Bartoszyckiego

oraz Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. S. Żeromskiego w Bartoszycach

zapraszają

Mieszkańców Powiatu Bartoszyckiego

na obchody 79 rocznicy Zbrodni Katyńskiej

które odbędą się 12 kwietnia 2019r. o godzinie 10.00

na skwerku przed budynkiem

Liceum Ogólnokształcącego im. S. Żeromskiego w Bartoszycach

ul. Boh. Monte Cassino 9

 Program:

- Przywitanie gości

- Wystąpienie Starosty

- Modlitwa

- Program Artystyczny

- Złożenie kwiatów przez uczniów i zaproszonych gości pod "Dębem Katyńskim"

 IMG 20181122 142258

Podczas pierwszego posiedzenia Rady Powiatu Bartoszyckiego VI kadencji dnia 22 listopada 2018r. radni dokonali wyboru starosty, składu zarządu oraz przewodniczącego rady.

Przewodniczącym Rady Powiatu Bartoszyckiego VI kadencji został Lech Darski.

Starostą Powiatu Bartoszyckiego VI kadencji został Jan Zbigniew Nadolny.

Wicestarostą Powiatu Bartoszyckiego VI kadencji został Władysław Bogdanowicz.

Wiceprzewodniczącymi Rady Powiatu Bartoszyckiego VI kadencji  zostali Krzysztof Łuszczyk i Ireneusz Rogowski.

Wybrano również skład Zarządu Powiatu w osobach: Starosta Jan Zbigniew Nadolny, Wicestarosta Władysław Bogdanowicz, Jerzy Szarejko, Mirosław Figat oraz Marcin Matejunas.

 Skład Rady Powiatu Bartoszyckiego VI kadencji:

Figat Mirosław
Bogdanowicz Władysław
Chilmanowicz Bartłomiej
Darski Lech
Kurach Wiesław
Łuszczyk Krzysztof
MatejunasMarcin
Mucha Grzegorz
Nadolny Zbigniew
Olejnik Mirosław
Pająk Robert
Pietrzak Zbigniew
Przybysz Marcin
Rogowski Ireneusz
Szarejko Jerzy
Szyszka Zbigniew
Zduniuk Ryszard