foto1W dniu 23 listopada 2015 r. odbyło się posiedzenie Warmińsko-Mazurskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Spotkanie odbyło się w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego.

EKOŁOMYJA 2017

ekologiczny festiwal ponad granicami

1 -2 lipca 2017r.

W programie:

- koncert zespołów z Ukrainy i Polski

- zbiórka zużytego sprzętu RTV i AGD

- gry i zabawy  ekologiczne

- warsztaty artystyczno-ekologiczne

WFOSiGW logo2

Korzystamy z dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie

Projekt "Ekołomyja 2017 - ekologiczny festiwal ponad granicami" dofinansowano z dotacji WFOŚiGW w kwocie 20 000 zł. Całość zadania to 25 000zł.

W dniach 1-2 lipca 2017r. w ramach festiwalu zaplanowano szereg wydarzeń i akcji zakładających edukację ekologiczną różnych grup wiekowych uczestników:
•    Wystawy ekologiczne pn. „Przyrody nie szanujesz – środowisko rujnujesz”. Ich celem jest podniesienie świadomości ekologicznej w zakresie ochrony przyrody i gatunków ginących oraz wdrożenie młodzieży do działalności na rzecz ochrony i odnowy najbliższego środowiska.
•    Zbiórka zużytego sprzętu RTV i AGD. Celem akcji jest aktywowanie społeczności lokalnej i promowanie właściwej postawy sprzyjającej trosce o środowisko. Zbiórka ta połączona będzie z akcją rozdawania sadzonek roślin ozdobnych dla osób, którzy dobrowolnie przekażą swój zużyty sprzęt . Odbędą się również gry i zabawy poświęcone ekologii.
•    Prace społeczno – użyteczne w okolicy amfiteatru i Zespołu Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim , których celem jest wykształcenie w młodzieży nawyku dbałości o ład i estetykę szkoły i jej najbliższego otoczenia oraz zdobycie umiejętności segregacji i składowania surowców wtórnych.
•    Organizacja stoiska „Dobre rady na odpady” przy którym będzie można dowiedzieć się o wielu przydatnych faktach na temat segregacji śmieci, jak również problemów związanych z nowym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w naszym powiecie.
•    warsztaty artystyczno-ekologiczne w terenie dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych miasta i gminy Górowo Iławeckie (w m-cu czerwcu 2017r.). Celem warsztatów jest propagowanie wiedzy i zachowań proekologicznych.
•    Stoisko z łamigłówkami i grami o tematyce ekologicznej dla dzieci.
•    Organizacja zawodów piłki plażowej o puchar festiwalu Ekołomyja.
•    Degustacja ukraińskich potraw regionalnych przygotowana przez koła gospodyń wiejskich z lokalnych produktów.

ekolomyja17