1 25044 g
Dnia 27 lutego 2017 roku, zgodnie z Wojewódzkim Planem Kwalifikacji Wojskowej w 2017 roku, w powiecie bartoszyckim rozpoczęła się kwalifikacja wojskowa. Uroczystego rozpoczęcia prac Powiatowej Komisji Lekarskiej w Bartoszycach dokonał Wojciech ProkockiStarosta Bartoszycki.

1 25044 g
Kwalifikacja wojskowa na terenie powiatu bartoszyckiego zostanie przeprowadzona w okresie od 27 lutego do 17 marca 2017 r. Powiatowa Komisja Lekarska w Bartoszycach swoją siedzibę mieć będzie w lokalu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Bartoszycach przy ul. Limanowskiego 14 (budynek stołówki szkolnej).

zollimage
Defibrylator w Starostwie Powiatowym w Bartoszycach

Starostwo Powiatowe zakupiło automatyczny defibrylator zewnętrzny – AED. Urządzenie zwiększające szanse na przeżycie osoby, u której nastąpiło nagłe zatrzymanie krążenia, ma służyć petentom, pracownikom i instytucjom znajdującym się w okolicy starostwa.

AED jest skomputeryzowanym urządzeniem specjalistycznym, które za pomocą poleceń głosowych i wizualnych prowadzi zarówno osoby z wykształceniem medycznym, jak i bez niego przez procedurę w pełni bezpiecznej defibrylacji w przypadku nagłego zatrzymania krążenia (NZK), kontroluje rytm serca poszkodowanego i jeśli zachodzi potrzeba generuje impuls defibrylacyjny.

Image00017
W dniu 18 stycznia 2017 r. odbyło się uroczyste przekazanie strażakom z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach nowoczesnej, płaskodennej łódzi ratowniczej.

Łódź przekazana przez Starostę Powiatu Bartoszyckiego – Wojciecha Prokockiego umożliwi skuteczne podejmowanie działań ratowniczych z zakresu ochrony środowiska, jak również zdarzeń powstałych w wyniku wypadków, awarii, katastrof i klęsk żywiołowych na ciekach i akwenach wodnych na terenie powiatu.