Serdecznie zapraszamy na konferecnję pt. "Depresja porozmawiajmy o niej", która odbędzie się 7 kwietnia 2017r. (piątek) o godz. 9.30 w auli Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Bartoszycach.

Poniżej plakat informacyjny oraz program konferencji.

Organizatorzy:

Bartoszycki Uniwersytet Trzeciego Wieku

Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Bartoszycach

Fundacja na Rzecz Zdrowia

Powiat Bartoszycki

Plakat Fb

Program Fb

Zapraszamy na spotkanie informacyjne skierowane do małych i średnich przedsiębiorstw w sprawie możliwości wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia Mazury 2014-2020, które odbędzie się 28 marca 2017r. o godzinie 12.00 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Bartoszycach, I piętro, ul. Grota Roweckiego 1.

Spotkanie przeprowadzą eksperci Warmińsko - Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A w Olsztynie, której Samorząd Województwa powierzył realizacje części I Osi Priorytetowej „Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur”.

W  programie spotkania zaplanowano następujące tematy:
-  godzina 12.00 - 12.20 - przedstawienie możliwości otrzymania dofinansowania dla przedsiębiorców ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego 2014-2020;
-  godzina 12.20 - 12.30 - pożyczki dla przedsiębiorców z Regionalnego Funduszu Pożyczkowego (przy WMARR);
- godzina 12.30 - 14.00- indywidualne konsultacje dotyczące możliwości otrzymania dotacji z RPO WiM.

Organizatorem spotkania jest  Powiat Bartoszycki oraz Warmińsko Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie. W związku z powyższym serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do uczestnictwa oraz skorzystania z bezpłatnych konsultacji specjalistów dotyczących możliwości otrzymania dotacji z RPO WiM.

1 25044 g
Dnia 27 lutego 2017 roku, zgodnie z Wojewódzkim Planem Kwalifikacji Wojskowej w 2017 roku, w powiecie bartoszyckim rozpoczęła się kwalifikacja wojskowa. Uroczystego rozpoczęcia prac Powiatowej Komisji Lekarskiej w Bartoszycach dokonał Wojciech ProkockiStarosta Bartoszycki.

1 25044 g
Kwalifikacja wojskowa na terenie powiatu bartoszyckiego zostanie przeprowadzona w okresie od 27 lutego do 17 marca 2017 r. Powiatowa Komisja Lekarska w Bartoszycach swoją siedzibę mieć będzie w lokalu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Bartoszycach przy ul. Limanowskiego 14 (budynek stołówki szkolnej).

zollimage
Defibrylator w Starostwie Powiatowym w Bartoszycach

Starostwo Powiatowe zakupiło automatyczny defibrylator zewnętrzny – AED. Urządzenie zwiększające szanse na przeżycie osoby, u której nastąpiło nagłe zatrzymanie krążenia, ma służyć petentom, pracownikom i instytucjom znajdującym się w okolicy starostwa.

AED jest skomputeryzowanym urządzeniem specjalistycznym, które za pomocą poleceń głosowych i wizualnych prowadzi zarówno osoby z wykształceniem medycznym, jak i bez niego przez procedurę w pełni bezpiecznej defibrylacji w przypadku nagłego zatrzymania krążenia (NZK), kontroluje rytm serca poszkodowanego i jeśli zachodzi potrzeba generuje impuls defibrylacyjny.