Ogłoszenie
W związku z ryzykiem rozprzestrzeniania się COVID-19 koronawirusa z dniem 16 marca 2020 r. Starostwo Powiatowe w Bartoszycach wprowadza ograniczenia w przyjmowaniu interesantów.

Interesanci będą przyjmowani w godzinach od 10.00 do 13.00 poprzez BIURO PODAWCZE znajdujące się na parterze budynku przy ul. Grota Roweckiego 1 - przyjmowanie wyłącznie pisemnej korespondencji.

Starostwo będzie obsługiwało interesantów telefonicznie - SEKRETARIAT tel. 89 762 17 20 - wykaz telefonów do poszczególnych wydziałów znajduje się na stronie BIP Urzędu https://bipspbartoszyce.warmia.mazury.pl 

Wykaz dostępny będzie również w BIURZE PODAWCZYM.

W sprawach pilnych istnieje możliwość bezpośrednio przyjęcia interesanta wyłącznie po uprzednim zgłoszeniu się do BIURA PODAWCZEGO.

KASA Starostwa znajdująca się w budynku przy ul. 11-Liustopada 7 zostaje zamknięta. Wszelkich wpłat proszę dokonywać w formie przelewu.

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI znajdujący się również przy ul. 11-Liustopada 7 będzie obsługiwał interesantów w godzinach 9.00-14.00  - w sali przyjęć może przebywać tylko 1 osoba.

 

Zmiany w organizacji pracy Starostwa Powiatowego w Bartoszycach obowiązują do dnia 27 marca 2020 r.

Zawieszenie zajęć grafika

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca
z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Lekarze, specjaliści, eksperci WHO wskazują, że wprowadzenie odpowiednich i odpowiedzialnych działań może ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Obecna sytuacja epidemiologiczna w Polsce może zagrozić zdrowiu obywateli. Dlatego na podstawie tzw. specustawy Minister Edukacji Narodowej przygotował rozporządzenie, które czasowo ogranicza funkcjonowanie jednostek systemu oświaty na obszarze całej Polski.

Czym jest koronawirus?
Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Choroba najczęściej objawia się gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni, zmęczeniem. Wirus przenosi się drogą kropelkową. Ciężki przebieg choroby obserwuje się u ok. 15-20% osób. Do zgonów dochodzi u 2–3% osób chorych. Najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze, z obniżoną odpornością, którym towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe.

Jak ochronić się przez zakażeniem?
Pamiętaj o częstym myciu rąk wodą z mydłem i unikaj dotykania oczu, nosa i ust. Kiedy kaszlesz lub kichasz, zawsze zakrywaj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką. Zachowaj bezpieczną odległość (1–1,5 m) od osoby, która kaszle, kicha lub ma gorączkę.

Podejrzewasz u siebie koronawirusa?
Sprawdź, czy spełniasz 3 warunki, które świadczą o ryzyku:
– w ciągu ostatnich 14 dni przebywałeś na obszarach objętych wirusem bądź miałeś kontakt z osobą zarażoną,
– masz podwyższoną temperaturę,
– kaszlesz i masz duszności.

Masz objawy i wróciłeś z regionu, w którym występuje koronawirus?
Jeśli w ciągu ostatnich 14 dni wróciłeś z kraju, w którym występuje koronawirus i masz takie objawy, jak: gorączka, kaszel, duszności, lub miałeś kontakt z osobą, u której potwierdzono zakażenie:

LUB

  • zgłoś się do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.
    Lista szpitali zakaźnych

koronawirus1

W związku ze wzrostem zachorowań wywołanych koronawirusem 2019 nCo-V Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bartoszycach przekazuje informacje dla osób podróżujących i powracających z regionu Azji Południowo-Wschodniej.

2019 nCoV ULOTKA PL2019 nCoV ULOTKA ENG

2019 nCoV ULOTKA ChRL