DSC05844Podpisanie umowy na realizację zadania p.n. Przebudowa DP 1400N na odccinku Galiny-Kosy o długości 4,05 km"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DSC05859

W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTU „Z POMYSŁEM PO DOTACJĘ IV”
INFORMUJEMY, ŻE W TERMINIE OD 28.02.2018 r. PROWADZONY BĘDZIE NABÓR FORMULARZY KWALIFIKACYJNYCH


DLA OSÓB POWYŻEJ 30 LAT, POZOSTAJĄCYCH BEZ ZATRUDNIENIA, ZAINTERESOWANYCH UDZIAŁEM W PROJEKCIE I POZYSKANIEM ŚRODKÓW
NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ


(dotacja 25 395,00 zł, wsparcie pomostowe - 1000zł x 12mcy)

Przypominamy, że projekt skierowany jest do osób zamieszkałych na terenie powiatu: bartoszyckiego, lidzbarskiego lub kętrzyńskiego. Formularze przyjmowane będą w Biurze Projektu w Lidzbarku Warmińskim oraz w Punktach konsultacyjno-rekrutacyjnych: w Bartoszycach i w Kętrzynie.Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie Rekrutacji i Przyznawania Środków Finansowych na Rozwój Przedsiębiorczości, poniżej zamieszczamy niezbędne dokumenty do złożenia na etapie rekrutacji.
telefon kontaktowy: (89) 616 00 58 oraz 575 507 616

 

Punkt konsultacyjny w powiecie bartoszyckim znajduje się w:

Starostwo Powiatowe w Bartoszycach

ul. Grota Roweckiego 1

11-200 Bartoszyce

II piętro, pokój 213,

tel. 539 782 862

 

Pliki do pobrania:

Więcej informacji znajdziesz na stronie internetowej Lokalnej Grupy działania "Warmiński Zakątek" w zakładce RPO WiM

 

plakat dotacja4 2018

Image00003Ponad 370 osób w powiecie bartoszyckim stawi się przed komisją lekarską.
Dnia 26 lutego 2018 roku, zgodnie z Wojewódzkim Planem Kwalifikacji Wojskowej w 2018 roku, w powiecie bartoszyckim rozpoczęła się kwalifikacja wojskowa.


Głównym celem kwalifikacji wojskowej jest określenie fizycznej i psychicznej zdolności do czynnej służby wojskowej, założenie ewidencji wojskowej osobom podlegających temu obowiązkowi oraz osobom zgłaszających się w trybie ochotniczym, wydanie wojskowego dokumentu osobistego (książeczki wojskowej) oraz wstępne przeznaczenie do poszczególnych form powszechnego obowiązku obrony.


Uroczystego rozpoczęcia prac Powiatowej Komisji Lekarskiej w Bartoszycach dokonali wspólnie Wojciech Prokocki – Starosta Bartoszycki oraz ppłk Mariusz Witkowski - Wojskowy Komendant Uzupełnień w Lidzbarku Warmińskim.
Powiatowa Komisja Lekarska w Bartoszycach z siedzibą w lokalu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Bartoszycach przy ul. Limanowskiego 14 (budynek stołówki szkolnej), przyjmować będzie do dnia 16 marca 2018 r. w następujących terminach:


L.p. Miasto / Gmina Termin stawiennictwa
1. Gmina Bartoszyce 26-28.02. 2018 r.
2. Miasto i Gmina Bisztynek 1.03.2018 r.
3. Miasto i Gmina Sępopol 2.03.2018 r.
4. Gmina Górowo Iławeckie 5-6.03.2018 r.
5. Miasto Górowo Iławeckie 7.03.2018 r.
6. Miasto Bartoszyce 8-14.03.2018 r.
7. Dzień dla kobiet 15.03.2018 r.
8. Dzień dodatkowy 16.03.2018 r.
Przypominamy, że nieotrzymanie wezwania imiennego z urzędu miasta lub gminy nie zwalnia osoby podlegającej kwalifikacji wojskowej od obowiązku stawiennictwa w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu wojewody.

źródło: T. K - Sam. Stanowisko Zarządzania Kryzysowego, Starostwo Powiatowe w Bartoszycach

W niedzielę, 4 lutego 2018 roku obchodzimy XVIII Światowy Dzień Walki z Rakiem, którego przewodnim hasłem jest apel o dążenie do zapewnienia równego dostępu do europejskich standardów kompleksowej i najwyższej jakości opieki onkologicznej. W tym celu Polska Unia Onkologii oraz środowisko onkologów polskich zwrócili się do Prezydenta, Premiera, Marszałka Senatu i Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Ministra Zdrowia o zagwarantowanie odpowiednich środków finansowych na realizację działań na rzecz wszystkich chorych na nowotwory w naszym kraju. Działania te powinny być zgodne z zapisami paryskiej Karty Walki z Rakiem, uchwalonej podczas Światowego Szczytu Walki z Rakiem w Paryżu w dniach 3-4 luty 2000 r., która mówi o:

1 25044 g W okresie od 26 lutego do 16 marca 2018 r. na terenie powiatu bartoszyckiego przeprowadzona zostanie kwalifikacja wojskowa. Powiatowa Komisja Lekarska w Bartoszycach swoją siedzibę mieć będzie w lokalu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Bartoszycach przy ul. Limanowskiego 14 (budynek stołówki szkolnej).

Głównym celem kwalifikacji wojskowej jest określenie fizycznej i psychicznej zdolności do czynnej służby wojskowej, założenie ewidencji wojskowej osobom podlegających temu obowiązkowi oraz osobom zgłaszających się w trybie ochotniczym, wydanie wojskowego dokumentu osobistego (książeczki wojskowej) oraz wstępne przeznaczenie do poszczególnych form powszechnego obowiązku obrony.