DSC04908

Dofinansowanie w wysokości 3 748 366,62 zł szpital otrzymał z Regionalnego Programu Operacyjnego Wojeództwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2017-2020.

Całość inwestycji wynosi 5 642 209,53 zł.

Pracownię diagnostyki obrazowej Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Bartoszycach doposażono w tomograf komputerowy, aparat RTG typu komando, cyfrowy aparat RTG typu zawieszenie sufitowe, przenośne USG do pomocniczych badań i zabiegów, stację diagnostyczną lekarską oraz USG.

Celem realizacji inwestycji była poprawa jakości i skuteczności leczenia pacjentów poprzez modernizację oraz zakup nowoczesnej aparatury medycznej z zakresu diagnostyki obrazowej w Szpitalu w Bartoszycach.

Umowę podpisał Gustaw Marek Brzezin - Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Miron Sycz - Wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Sławomir Wójcik -  Dyrektor Szpitala.

DSC04855 aW dniu 7 września 2017r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bartoszycach odbyło się spotkanie, którego celem było wykształcenie u osób powyżej 60 roku życia dobrych nawyków rynkowych poprzez zwiększenie ich wiedzy na temat potencjalnych zagrożeń wynikających z kontaktów z przedsiębiorcami a także zwiększenie znajomości przysługujących im praw.

Spotkanie poprowadziła Monika BiculewiczPowiatowy Rzecznik Konsumentów w Bartoszycach, a uczestniczyło w nim około 50 seniorów.

syrena alarmowa
Włączenie syren alarmowych

Starosta Bartoszycki informuje, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 26/13 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 11 lutego 2013 roku w sprawie przeprowadzania treningów Wojewódzkiego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania, w dniu 1 września 2017 r. o godz. 12.00 włączone zostaną syreny alarmowe w celu upamiętnienia 78 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej.

Włączenie syren odbędzie się na podstawie §10 ust 3 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 roku w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013 r., poz. 96).

Fundacja na Rzecz Zdrowia w Bartoszycach

zaprasza mieszkańców powiatu bartoszyckiego na bezpłatne badania:

1. KOBIET w wieku powyżej 30 lat na badania USG piersi.
2. MĘŻCZYZN w wieku powyżej 50 lat na badania USG jamy brzusznej w kierunku tętniaka.

Rejestracja odbywać się będzie w dniach 10-11.08.2017r. od godz. 12:00 do godz. 14:30
    telefonicznie 89 6752315
    lub osobiście w Biurze Fundacji przy ul.Wyszyńskiego 11 pokój A18 -  Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Bartoszycach.

O wykonaniu badania decyduje kolejność zgłoszeń.
Liczba miejsc ograniczona.   

                                                                                                                  ~Zarząd Fundacji~

 


Zadanie pn.: Profilaktyczne badania USG piersi u kobiet – „Rak piersi – wcześnie wykryty może być całkowicie wyleczony”; Profilaktyczne badania USG brzucha u mężczyzn w kierunku tętniaka jamy brzusznej – „Wytrop tętniaka, zanim Cię znienacka zabije” współfinansowane ze środków powiatu bartoszyckiego.

Rozpoczęcie nauki w szkole to bardzo ważny moment w życiu dziecka, a także jego rodziny. Nowe środowisko oraz sytuacje powodują, że dziecko musi radzić sobie ze stresem, pokonywać trudności i współdziałać w grupie. Stanowi to dla niego wyzwanie i zmusza  do opanowania nowych umiejętności. Stworzenie przyjaznego środowiska w szkole oraz wsparcie ze strony rodziców daje możliwość prawidłowego rozwoju. Pomocne przy tym będzie zapewnienie dziecku odpowiedniej ilości ruchu, prawidłowej diety, dobrych warunków do nauki oraz dbałość o higienę osobistą.