kroplaPaństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bartoszycach w komunikacie z dnia 24.08.2018r. informuje, że woda z wodociągu publicznego Masuny warunkowo nadaje się do spożycia przez ludzi (po uprzednim przegotowaniu).

kropla Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bartoszycach w komunikacie z dnia 24.08.2018r. informuje, że woda z wodociągu Sępopol warunkowo nadaje się do spożycia przez ludzi (po uprzednim przegotowaniu).

 

Informujemy, że woda z wodociągu Sępopol nadaje się już do spożycia.

PSSE komunikat 3

Komunikat ws wody Sępopol

 

syrena alarmowaStarosta Bartoszycki informuje, że zgodnie z zarządzeniem nr 26/13 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 11 lutego 2013 roku, w dniu 1 sierpnia 2018 roku o godzinie 17:00 na terenie powiatu bartoszyckiego zostaną włączone syreny alarmowe, celem uczczenia 74 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.


Włączenie syren nastąpi  w sposób określony w załączniku do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. 2013 rok, poz. 96)

kmzb

Zachęcamy do skorzystania z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. To interaktywne narzędzie, dzięki któremu każdy obywatel może mieć wpływ na bezpieczeństwo w swojej okolicy. Wystarczy wejść na stronę internetową Policji. Na mapie możemy zaznaczyć niebezpieczne miejsce i wybrać rodzaj zagrożenia, np. wandalizm lub niebezpieczne przejście.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

źródło: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji