P1012001W dniu 10 lipca 2019r. w Starostwie Powiatowym w Bartoszycach odbyło się spotkanie konsultacyjne związane z projektem strategii rozwoju społeczno- gospodarczego woj. warmińsko- mazurskiego w perspektywie 2030 roku.

Po przygotowaniu diagnozy strategicznej województwa, zidentyfikowaniu jej mocnych i słabych stron oraz skonfrontowaniu ich z aktualnymi i przyszłymi szansami i zagrożeniami – samorząd województwa rozpoczął konsultacje w/w dokumentu w terenie.

Projekt strategii zawiera w sobie dwa scenariusze: 1) przezwyciężania marginalizacji regionu, jak i scenariusz 2) inteligentnej konkurencyjności, które zdaniem autorów tegoż dokumentu dążyć będą do realizacji wizji rozwoju województwa warmińsko- mazurskiego.


Starostwo Powiatowe w Bartoszycach złożyło swój akces, aby to właśnie w siedzibie naszej placówki odbyło się spotkanie konsultacyjne. Wydarzeniem zainteresowało się bardzo liczne grono przedstawicieli władz miasta i powiatu bartoszyckiego, samorządowcy, służby mundurowe, sektor organizacji pozarządowych oraz biznesu. Samorząd województwa reprezentował Marszałek- Pan Gustaw Marek Brzezin oraz Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej- Pani Lidia Wójtowicz. Obecny na spotkaniu był także współtwórca projektu strategii- dr hab. Wojciech Dziemianowicz. prof. Uniwersytetu Warszawskiego.


Po syntetycznej prezentacji projektu strategii przez Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej- Panią Lidię Wójtowicz, przyszedł czas na pytania i wnioski odnośnie wspomnianego dokumentu.

Tematy, które zostały przedłożone przez zainteresowane strony były bardzo konkretne i przemyślane, a mianowicie: a) stworzenie związku międzygminnego miast przygranicznych: Bartoszyc, Kętrzyna, Braniewa oraz Węgorzewa; 2) ujęcie w celu strategicznym: Inteligentna produktywność- jako produkt o wysokiej jakości- rzekę Łynę, która jest dużą atrakcją przyrodniczą i turystyczną i jednocześnie główną rzeką Warmii i Mazur (długość- 289km, w tym 190km na terenie Polski); 3) przywrócenie, odtworzenie, uruchomienie połączeń kolejowych: Bartoszyce- Korsze, Bartoszyce- Lidzbark Warmiński, Bartoszyce- Głomno oraz dowiązanie dróg powiatowych z Via Baltica i Via Carpatia: DP 1404N Grzęda- Pleśno, DP 1567N Szczurkowo- Wodukajmy- Sepopol- Glitajny, DP 1956N DW512 (Kowalewo)- Łędławki, DP 1581N Dzietrzychowo Drogosze- Kiemławki Wielkie, DP 1396 Sępopol- Lwowiec- Michałkowo.


Przedstawione tematy zostały uwzględnione w formularzach konsultacyjnych, które przesłano do Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego woj. warmińsko- mazurskiego w Olsztynie, licząc, że zostaną uwzględnionej w projektowanej strategii województwa.
Pytania ze strony samorządowców wzbudziły wiele emocji, ale przecież kluczowy wniosek z diagnozy strategicznej mówi o tym, że najważniejszy jest człowiek, jego aktywność społeczna , poczucie odpowiedzialności za swoje otoczenie i miejsce w którym żyje, a w tym przypadku…. to poczucie odpowiedzialności było bardzo duże.

book fb

KSIĘGA KONDOLENCYJNA Ś.P. Andrzeja Rymko – Sekretarza Powiatu Bartoszyckiego

Zostanie wystawiona w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Bartoszycach w środę, czwartek w godzinach 10.00-14.00 oraz piątek w godzinach 8.00-11.00 (I piętro, pokój 120)
Wpisać się do niej mogą wszyscy, którzy chcą pożegnać zmarłego Sekretarza Powiatu Bartoszyckiego - Andrzeja Rymko.

orlen1ORLEN Asfalt i Powiat Bartoszycki zadeklarowały gotowość do współpracy w zakresie wykorzystania potencjału obu podmiotów w badaniu i rozwoju najlepszych rozwiązań technologicznych w budowie dróg samorządowych. 

Powiat Bartoszycki jako samorząd szczebla powiatowego wyszedł z inicjatywą propagowania nowych rozwiązań na drogach powiatowych i gminnych. Pod koniec maja tego roku w siedzibie spółki odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli Starosta Bartoszycki Jan Zbigniew Nadolny i Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Karol Łomecki oraz władze spółki ORLEN Asfalt - Dyrektor Generalny Marek Pietrzak i Członek Zarządu Maciej Jankiewicz.  Na spotkaniu omówiono potencjalne możliwości i płaszczyzny, na których Powiat Bartoszycki i ORLEN Asfalt mogliby współpracować przy tym przedsięwzięciu. Władze płockiej spółki asfaltowej wzięły pod rozwagę  wykorzystanie swoich zasobów, wiedzy technicznej oraz możliwości operacyjnych dla wsparcia tej inicjatywy. Przedmiotem rozmowy było także zastosowanie asfaltów ORBITON HiMA w odcinkach testowych na drogach samorządowych. Asfalt wysokomodyfikowany ORBITON HiMA został wprowadzony przez spółkę ORLEN Asfalt na rynek jako produkt innowacyjny już w 2014 roku, a technologia wykorzystywana do produkcji tego lepiszcza  jest jedną z najbardziej rozwojowych na rynku polskim.
orlen2