OGŁOSZENIE KONKURSU Z DNIA 13.04.2016 r. O ZLECENIE REALIZACJI ZADAŃ

 W FORMIE WSPARCIA Z ZAKRESU REHABILITACJI ZAWODOWEJ
 I SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

   Starosta powiatu bartoszyckiego zaprasza organizacje pozarządowe prowadzące działalność na rzecz osób niepełnosprawnych na terenie powiatu bartoszyckiego, co najmniej 12 miesięcy przed dniem złożenia oferty do udziału w otwartym konkursie ofert dotyczącym zlecania realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych        

   Rodzaj zadania objętego konkursem:

„Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które:

a) mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych,

b) rozwijają umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób z uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną,

c) usprawniają i wspierają funkcjonowanie osób z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach.

Oferty należy składać osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

w Bartoszycach ul. Limanowskiego 11, 11-200 Bartoszyce w pokoju nr 16 , albo korespondencyjnie od dnia 13 kwietnia 2016 r. do dnia 9 maja 2016 r. do godz. 15.00. Za datę złożenia oferty przesłanej drogą listowną uważa się datę stempla pocztowego. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z adnotacją: „OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH” oraz umieszczonym adresem zwrotnym Oferenta.

Formularze ofertowe a także szczegółowe informacje o konkursie można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszycach oraz na stronie internetowej   Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Bartoszyckiego.

                                                                                                                 Starosta            

                                                                                                           Wojciech Prokocki

Bartoszyce, dn. 13.04.2016 r.

 

Załączniki:

DSC09748W tym roku, wraz z tysiącami osób na całym świecie zwracamy  uwagę na to, jak często dzieci i osoby z autyzmem są niesprawiedliwie oceniane. Dlatego dziś mówimy głośno "Autyzm. Poznaj zanim ocenisz".

DSC01162Podczas uroczystego przekazani karetki w dniu 16 lutego 2016 r. wstęgę przecięli wojewoda Artur Chojecki, poseł na sejm Adam Ołdakowski, wicemarszałek województwa warmińsko-mazurskiego Miron Sycz, starosta Wojciech Prokocki oraz dyrektor szpitala Sławomir Wójcik.

Karetka wyposażona jest w nowoczesny sprzęt ratujący zdrowie w nagłych wypadkach.

logotyp ms z godlemW Powiedzie Bartoszyckim funkcjonują 2 punkty udzielania porad nieodpłatnej pomocy prawnej w następujących lokalizacjach:

aptekiZMIANA DYŻURÓW APTEK OGÓLNODOSTĘPNYCH NA TERENIE POWIATU BARTOSZYCKIEGO W MIESIĄCU GRUDNIU 2015 R. W DNIACH 28 – 31

 


28 -29 GRUDNIA 2015 R.    Apteka "Zdrowie" pl. Konstytucji 3-go Maja 13, tel. 89 762 18 60

30 GRUDNIA 2015 R.    Apteka "Arnika" ul. Marksa 10, tel. 89 762 08 09

31 GRUDNIA 2015 R.    Apteka "Pilula" ul. Sikorskiego 27A, tel. 89 764 20 62