DSC01162Podczas uroczystego przekazani karetki w dniu 16 lutego 2016 r. wstęgę przecięli wojewoda Artur Chojecki, poseł na sejm Adam Ołdakowski, wicemarszałek województwa warmińsko-mazurskiego Miron Sycz, starosta Wojciech Prokocki oraz dyrektor szpitala Sławomir Wójcik.

Karetka wyposażona jest w nowoczesny sprzęt ratujący zdrowie w nagłych wypadkach.

logotyp ms z godlemW Powiedzie Bartoszyckim funkcjonują 2 punkty udzielania porad nieodpłatnej pomocy prawnej w następujących lokalizacjach:

aptekiZMIANA DYŻURÓW APTEK OGÓLNODOSTĘPNYCH NA TERENIE POWIATU BARTOSZYCKIEGO W MIESIĄCU GRUDNIU 2015 R. W DNIACH 28 – 31

 


28 -29 GRUDNIA 2015 R.    Apteka "Zdrowie" pl. Konstytucji 3-go Maja 13, tel. 89 762 18 60

30 GRUDNIA 2015 R.    Apteka "Arnika" ul. Marksa 10, tel. 89 762 08 09

31 GRUDNIA 2015 R.    Apteka "Pilula" ul. Sikorskiego 27A, tel. 89 764 20 62

DSC00505Dzięki dotacji Powiatu Bartoszyckiego Pracownia Nieinwazyjnej Diagnostyki Kardiologicznej Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Bartoszycach wzbogaciła się o wysokiej klasy echokardiograf Samsung RS80A, który zastąpił używany wcześniej (od 18 lat) aparat.

Dzięki wyposażeniu oprócz głowicy kardiograficznej również w głowicę liniową oraz głowicę typu convex umożliwia on wykonywanie oprócz badań echokardiograficznych również badań naczyniowych oraz nadań USG jamy brzusznej.

DSC005208 grudnia 2015 r. w Młodzieżowym Domu Kultury w Bartoszycach odbyło się wspólne posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Bartoszyckiego.

Obradom przewodniczył Starosta Powiatu Bartoszyckiego – Wojciech Prokocki.
W posiedzeniu uczestniczyli także burmistrzowie, wójtowie oraz przedstawiciele urzędów miast/gmin powiatu zajmujący się problematyką zarządzania kryzysowego.