logotypy z pomysłem 2016

Lokalna Grupa Działania "Warmiński Zakątek" jako operator projektu ogłasza nabór formularzy kwalifikacyjnych (rekrutacyjnych) na rozpoczęcie działalności gospodarczej skierowany do mieszkańców powiatu bartoszyckiego, lidzbarskiego i kętrzyńskiego.
Projekt „Z POMYSŁEM PO DOTACJĘ II” adresowany jest do osób pozostających bez zatrudnienia: osób bezrobotnych lub biernych zawodowo, które ukończyły 30 rok życia i są zainteresowane pozyskaniem środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej na terenie województwa warmińsko – mazurskiego.

P1010202W dniach 20-21 czerwca 2016r. na terenie powiatu przeprowadzono ćwiczenia obronne "Bartoszyce 2016". Celem ćwiczeń było doskonalenie funkcjonowania organów samorządu terytorialnego w stanie gotowości obronnej państwa czasu kryzysu wywolanego działaniami terrorystycznymi oraz zabezpieczenie potrzeb Sił Zbrojnych.

Ćwiczenia przeprowadzono we współpracy z powiatowymi służbami, inspekcjami, strażami i jednostkami samorzadu terytorialnego z terenu powiatu bartoszyckiego oraz Wojskową Komendą Uzupełnień w Lidzbarku Warmińskim, Plaćówką Straży Granicznej w Bezledach i Aresztem Śledczym w Bartoszycach.

 

W dniach 20-21 czerwca 2016 r. na terenie powiatu bartoszyckiego odbędą się kompleksowe powiatowe ćwiczenia obronne pod kryptonimem „BARTOSZYCE 2016”.

Herb Powiatu 3jpglogo pfron 5251

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU Z ZAKRESU REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OGŁOSZONEGO W DNIU 13 kwietnia 2016R.
Starosta Powiatu Bartoszyckiego informuje, że w dniu 13.06.2016 r. został rozstrzygnięty  otwarty konkurs ofert dotyczący zlecania realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych organizacjom pozarządowym z przeznaczeniem na realizację w 2016 roku na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w formie wsparcia wykonania poniższych zadań:

logo ZK2W dniach 7-9 czerwca 2016 r. odbędzie się ćwiczenie RENEGADE z wykorzystaniem systemów alarmowania ludności. Nadany zostanie sygnał alarmowy (syrena) dotyczący zagrożenia z powietrza”.