ROZEZNANIE RYNKU
dla usługi o łącznej wartości nie przekraczającej 50 tys. zł netto

zaplanowanej w ramach projektu nr RPWM.10.03.00-28-0038/17-00

W celu rozeznania i porównania cen rynkowych, Starostwo Powiatowe w Bartoszycach- partner projektu „Z pomysłem po dotację IV”

zwraca się z prośbą o przedstawienie kwoty brutto za usługę dotyczącą przeprowadzenia doradztwa zawodowego związanego z badaniem predyspozycji do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej przez kandydatów projektu.

TUTAJ SZCZEGÓŁY