Image00062

Wolontariusze nagrodzeni przez Starostę Bartoszyckiego za zaangażowanie w działania na rzecz społeczności lokalnej Powiatu Bartoszyckiego na przestrzeni roku 2018:

  1. Wiktoria Zacharczuk
  2. Patrycja Sipko
  3. Karolina Szymańska
  4. Dominika Kosek
  5. Szkolne Koło Wolontariatu przy Liceum Ogólnokształcącym im .S. Żeromskiego w Bartoszycach
  6. Małgorzata Niebrzegowska
  7. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach - utworzenie w komendzie w Bartoszycach sali edukacyjnej "Ognik"
  8. Hufiec ZHP Bartoszyce im. Szarych Szeregów
  9. Janusz Dąbrowski
  10. Dzień Świadomości Organizowany przez Dom Pomocy Społecznej w Kamińsku (Inicjatywa Wolontariacka Roku)

Statuetki Wolontariusza Roku zostały wręczone przez Starostę Powiatu Bartoszyckiego podczas Gali Wolontariatu 5 grudnia 2018r. w Bartoszyckim Domu Kultury. Gala była okazją, aby samorządy z terenu powiatu bartoszyckiego nagrodziły wolontariuszy działających na rzecz osób potrzebujących w swoich miejscowościach, gminach, instytucjach : miasto Bartoszyce, gmina i miasto Górowo Iławeckie, gmina Bisztynek.

 

Wolontariusze nagrodzeni przez Starostę Bartoszyckiego:

I. Wiktoria Zacharczuk
Wiktoria Zacharczuk jest uczennicą klasy III Liceum Ogólnokształcącego im. S. Żeromskiego w Bartoszycach. Jest osobą uczynną, sumienną, pogodną i życzliwą Udziela się w szkole przy tworzeniu gazetek szkolnych. Wiktoria od lutego 2018r. była wolontariuszem w rodzinie zastępczej niezawodowej. Pod jej opieką pozostawała 8-letnia wychowanka rodziny zastępczej. Praca z dzieckiem polegała przede wszystkim na pomocy w bieżącej nauce z poszczególnych przedmiotów. Ponadto Wiktoria poza w/w działaniami starała się zagospodarować wychowance oraz jej rodzeństwu wolny czas na wspólnej zabawie i rozwijaniu zainteresowań. W rodzinie spędzała czas raz w tygodniu po ok 2-3 godziny. Dzięki jej pomocy wychowanka nie miała zaległości szkolnych jak też dzieci wspólnie, ciekawie i aktywnie spędzały wolny czas. Podczas zabawy z dziećmi wykazywała się pomysłowością, zaangażowaniem i cierpliwością. Ponadto uczennica udzielała się woluntarystycznie w kwestowaniu na cmentarzu i sprzedaży zniczy na rzecz potrzeb osób terminalnie chorych będących pod opieką bartoszyckiego hospicjum domowego, pracowała w internacie szkoły specjalnej gdzie pomagała dzieciom w nauce, uczestniczyła w świątecznej zbiórce żywności, jak również pracowała jako wolontariuszka podczas WOŚP.

II. Patrycja Sipko
Patrycja Sipko jest uczennicą klasy II Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. E. Orzeszkowej w Bartoszycach. Jest zawsze chętna do pomocy i wrażliwa na potrzeby innych. Jest wzorową uczennicą oraz wolontariuszem w rodzinie zastępczej spokrewnionej na terenie miasta Bartoszyce. Pod jej opieką pozostaje 13-letni wychowanek rodziny zastępczej. Praca z dzieckiem polega przede wszystkim na pomocy w nadrobieniu zaległości szkolnych oraz wsparciu go w bieżącej nauce z poszczególnych przedmiotów. Patrycja bardzo dużo czasu poświęca wychowankowi. Przychodzi do rodziny nawet kilka razy w tygodniu. Do każdego spotkania jest przygotowana, nie tylko z bieżącego materiału szkolnego, który obecnie przerabia wychowanek, ale również samodzielnie opracowuje materiały do ćwiczeń i je realizuje. Podczas prowadzonych zajęć jest stanowcza, wymagająca, ale również wykazuje się cierpliwością i dużą wiedzą. Dzięki jej pomocy wychowanek rodziny zastępczej ma coraz mniej zaległości, poprawił oceny z poszczególnych przedmiotów.
Ponadto Patrycja angażuje się w inne prace społeczne tj.: zbiórki żywności, pomoc w organizacji Światowego Dnia Wolontariusza, praca w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Bartoszycach, gdzie również pomagała w nauce i zagospodarowywaniu czasu wolnego wychowanków poprzez wspólna zabawę i rozwijanie zainteresowań.

III. Karolina Szymańska oraz Dominika Kosek
Dwie aktywne wolontariuszki z Liceum Ogólnokształcącego im. S. Żeromskiego w Bartoszycach, które udzielają pomocy w nauce i organizują czas wolny dzieciom przebywającym w internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bartoszycach. Pracują nieprzerwanie od 6 lat, przychodzą systematycznie. Bawią się, grają w gry, rozmawiają, wspierają, pomagają w nauce. Na docenienie zasługują ich dobre chęci i praca, która wymaga od nich specjalnych cech osobowościowych - odpowiedzialności, punktualności i zorganizowania. Dają dzieciom siebie, ale od nich uczą się też jak być skutecznym w działaniach.

IV. Szkolne Koło Wolontariatu przy Liceum Ogólnokształcącym im .S. Żeromskiego w Bartoszycach
Wyjątkowo aktywnie w roku 2018 pracowała grupa uczniów wolontariuszy z Liceum Ogólnokształcącego im. St. Żeromskiego w Bartoszycach, którzy wspomagali pracę wychowawczą w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Bartoszycach, czyli w tzw. Domu Dziecka. Są to: Aleksandra Małachowska, Paulina Miron, Natalia Semeniuk, Alicja Spólnik, Zuzanna Walczak, Maja Sulwińska, Nikola Frajda, Iwan Zawaliszyn, Jakub Lech
i Julia Zakaszewska. Dali się poznać, jako osoby niezwykle zaangażowane, sumienne i życzliwe. Ich praca skupia się przede wszystkim na pomocy dzieciom w nauce, ale też na wspólnym atrakcyjnym spędzaniu czasu wolnego jak i uczestniczeniu w ważnych uroczystościach w życiu dzieci. Przyjaźnie, jakie się nawiązały są bezcennym darem zarówno dla wychowanków jak i wolontariuszy. Na uznanie zasługuje fakt, że uczniowie swoją działalność wolontaryjną godzą z nauką szkolną, obowiązkami domowymi oraz prywatnym życiem, nie zaniedbując żadnej z nich. Podopieczni natomiast uczą się od wolontariuszy takich umiejętności jak dążenie do samodoskonalenia się, punktualności, tolerancji i akceptacji.

V. Małgorzata Niebrzegowska
Od 4 lat jest członkiem zarządu Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Rodnowo i Okolic „ Szansa i Rozwój” które prowadzi Niepubliczną Szkołę Podstawową w Rodnowie- pełni tam funkcję Skarbnika.
W miarę swoich możliwości wspiera działania społeczności szkolnej nie tylko jako przewodnicząca Rady Rodziców ale także jako rodzic poprzez wspólne organizowanie kiermaszów świątecznych i innych uroczystości- (pieczenie ciasta i tworzenie ozdób świątecznych).
Od 4lat organizuje Jesienny Festyn Rodzinny p.t. „Dzień Ziemniaka”. Piknik co roku odbywa się we wrześniu i zawsze cieszy się ogromnym powodzeniem ( razem z dziećmi liczba uczestników to około 200 osób) jest to jedno z największych wydarzeń szkolnych.
Jest również członkiem Gminnego Stowarzyszenia „ Wspólny Dom” oraz od 4 lat Sołtysem wsi Kiersity.

VI. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach
14 września br. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach odbyło się uroczyste otwarcie Sali edukacyjnej „Ognik” przeznaczonej do szkoleń dzieci. Sala edukacyjna "Ognik" to specjalnie wyposażony kompleks pomieszczeń przeznaczony do edukacji dzieci klas I-III szkół podstawowych. Sala edukacyjna składa się z dwóch części. W pierwszej, przystosowanej do zajęć teoretycznych, dzieci mają możliwość m.in. poznania aspektów pracy strażaka, podstaw udzielenia pierwszej pomocy, znaków sygnalizujących drogę ewakuacji, numerów alarmowych do poszczególnych służb ratunkowych, zachowań w sytuacji zagrożenia – w tym praktycznej nauki wybrania odpowiedniego numeru telefonu i rozmowy ze strażakiem, a także podstawowych sprzętów pożarniczych. Z kolei druga część sali edukacyjnej to pomieszczenie symulujące mieszkanie. Znajdują się tu sprzęty codziennego użytku takie jak urządzenia elektryczne, ogrzewanie czy aneks kuchenny – słowem te, które nieprawidłowo użytkowane mogą stanowić zagrożenie. Projekt realizowano w ramach rządowego programu "Bezpieczna+".
Głównymi inicjatorami i realizatorami pomysłu utworzenia sali edukacyjnej w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach są: Piotr Kowalski, Bartłomiej Chilmanowicz oraz Andrzej Zawadzki, którzy pozyskiwali sponsorów wyposażenia , wykonywali elementy wyposażenia, znaki ewakuacyjne, przygotowali materiały multimedialne, infrastrukturę techniczną pomieszczeń i wykonali wiele innej pracy, aby projekt doprowadzić do końca. Dzięki ich zaangażowaniu dzieci ze szkół podstawowych korzystają z nowoczesnej i skutecznej formy zdobywania wiedzy o ochronie przeciwpożarowej.

VII. Hufiec ZHP Bartoszyce im. Szarych Szeregów
 Harcerze wyjątkowo aktywnie włączają się w pomoc przy organizacji wielu dużych i ważnych wydarzeń odbywających się w Bartoszycach i na terenie całego powiatu. Zawsze można liczyć na ich profesjonalizm, pomoc i dobrą współpracę. W orszaku trzech króli w Bartoszycach 6 stycznia 2018 roku wzięło udział ponad 100 harcerzy z całego powiatu: z Górowa Iławeckiego, Bisztynka, Sępopola, Sątop-Samulewa, Kandyt, Kamińska i Bartoszyc. W pomoc w organizacji włączyły się osoby takie jak przewodniczka Anna Drozdowska Pełnomocnik komendanta Hufca na gminę Bisztynek, przewodniczka Katarzyna Kaczyńska Komendantka Szczepu harcerskiego w Górowie Iławeckim, przewodniczka Ewa Blachlińska, Namiestniczka Harcerska, przewodniczka Justyna Wołoch, przewodniczka Dominika Golon członkinie Komendy Hufca ZHP Bartoszyce. Wolontariusze pomagali poprzez wsparcie w zapewnieniu bezpieczeństwa, rozdawali śpiewniki i korony, szli w orszakowych strojach. Byli gotowi do pomocy na bieżąco podczas wydarzenia.
Orszak okazał się dużym organizacyjnie przedsięwzięciem, jednakże bardzo kolorowym i atrakcyjnym dla wszystkich zuchów i harcerzy.

VIII. Janusz Dąbrowski
Janusz Dąbrowski był pomysłodawcą i inicjatorem powstania Stowarzyszenia Samorządów Przygranicznych Euroregion „Łyna – Ława”, zrzeszającego w swych szeregach 7 polskich powiatów z woj. Warmińsko – Mazurskiego oraz 5 rejonów przygranicznych z Obwodu Kaliningradzkiego F.R. Do najważniejszych zadań należy współpraca w zakresie ochrony środowiska naturalnego, podejmowanie wspólnych przedsięwzięć w dziedzinie kultury, oświaty, sportu i rekreacji, rozwój różnych form turystyki Promocja lokalnych walorów przyrody, aktywnej turystyki wodnej. Od 2001r. stowarzyszenie organizuje międzynarodowy spływ kajakowy „Łyna – Ława” rzeką łączącą polskie i rosyjskie samorządy. Pan Janusz Dąbrowski był jednym z pomysłodawców, tej, mającej już 18 – letnią tradycję, odbywającej się zawsze w czerwcu, imprezy turystycznej, w której dotychczas wzięło udział łącznie około 1500 osób – przedstawicieli władz regionalnych i lokalnych i przede wszystkim mieszkańców z obu stron granicy. Po przejściu na emeryturę już drugi rok społecznie pomaga w organizacji tego ważnego wydarzenia. Od roku 2017 jest również prezesem stowarzyszenia "Ożywić Łynę", które dba o czystość rzeki Łyna, jej infrastrukturę oraz promuje uprawianie kajakarstwa i sportów wodnych na rzece Łynie.

IX. Dzień Świadomości Organizowany przez Dom Pomocy Społecznej w Kamińsku
Kampania społeczna „Dzień Świadomości”, jest autorską inicjatywą Beaty Wolskiej, która zgromadziła w dwóch edycjach ponad 800 odbiorców. Głównym celem kampanii jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób z zaburzeniami psychicznymi i poprawa ich społecznego funkcjonowania. Działania koncentrują się na budowaniu empatii społecznej, poczuciu współodpowiedzialności obywatelskiej oraz przełamywaniu stereotypów i uprzedzeń nt. zaburzeń psychicznych i osób nimi dotkniętych. Beata Wolska Inicjuje i organizuje akcje, które mają na celu rozwijanie świadomości i wrażliwości społecznej, ponieważ tylko w świadomym, otwartym i życzliwym środowisku możemy żyć spokojnie i szczęśliwie. Współpracuje z jednostkami samorządowymi, szkołami, instytucjami kultury i organizacjami społecznymi. Od 2014 roku jest dyrektorem Domu Pomocy Społecznej w Kamińsku. Tworzyła ten Dom od podstaw.