IMG 20181102 112158

W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach dnia 2 listopada 2018r.  Starosta Bartoszycki – Wojciech Prokocki przekazał aparaty powietrzne jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu bartoszyckiego będących w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym

Aparaty powietrzne są urządzeniami służącymi do kompletnej ochrony dróg oddechowych przed wdychaniem szkodliwych dla organizmu gazów pożarowych, dymów, par i mgieł.
Tego typu sprzęt izolacyjny stosuje się tam, gdzie istnieje podejrzenie obecności tlenku węgla lub innych gazów trujących oraz wówczas, gdy zawartość tlenu w powietrzu może być niższa niż 18%.
Urządzenia te umożliwią tym samym skuteczne podejmowanie działań ratowniczych, w tym zdarzeń powstałych w wyniku wypadków, awarii, katastrof i klęsk żywiołowych oraz poprawią skuteczność prowadzonych działań z zakresu bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego na terenie powiatu bartoszyckiego.

Zakup aparatów powietrznych w całości sfinansowany został ze środków budżetu Powiatu Bartoszyckiego.