W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTU „Z POMYSŁEM PO DOTACJĘ IV”
INFORMUJEMY, ŻE W TERMINIE OD 28.02.2018 r. PROWADZONY BĘDZIE NABÓR FORMULARZY KWALIFIKACYJNYCH


DLA OSÓB POWYŻEJ 30 LAT, POZOSTAJĄCYCH BEZ ZATRUDNIENIA, ZAINTERESOWANYCH UDZIAŁEM W PROJEKCIE I POZYSKANIEM ŚRODKÓW
NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ


(dotacja 25 395,00 zł, wsparcie pomostowe - 1000zł x 12mcy)

Przypominamy, że projekt skierowany jest do osób zamieszkałych na terenie powiatu: bartoszyckiego, lidzbarskiego lub kętrzyńskiego. Formularze przyjmowane będą w Biurze Projektu w Lidzbarku Warmińskim oraz w Punktach konsultacyjno-rekrutacyjnych: w Bartoszycach i w Kętrzynie.Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie Rekrutacji i Przyznawania Środków Finansowych na Rozwój Przedsiębiorczości, poniżej zamieszczamy niezbędne dokumenty do złożenia na etapie rekrutacji.
telefon kontaktowy: (89) 616 00 58 oraz 575 507 616

 

Punkt konsultacyjny w powiecie bartoszyckim znajduje się w:

Starostwo Powiatowe w Bartoszycach

ul. Grota Roweckiego 1

11-200 Bartoszyce

II piętro, pokój 213,

tel. 539 782 862

 

Pliki do pobrania:

Więcej informacji znajdziesz na stronie internetowej Lokalnej Grupy działania "Warmiński Zakątek" w zakładce RPO WiM

 

plakat dotacja4 2018