Image00003Ponad 370 osób w powiecie bartoszyckim stawi się przed komisją lekarską.
Dnia 26 lutego 2018 roku, zgodnie z Wojewódzkim Planem Kwalifikacji Wojskowej w 2018 roku, w powiecie bartoszyckim rozpoczęła się kwalifikacja wojskowa.


Głównym celem kwalifikacji wojskowej jest określenie fizycznej i psychicznej zdolności do czynnej służby wojskowej, założenie ewidencji wojskowej osobom podlegających temu obowiązkowi oraz osobom zgłaszających się w trybie ochotniczym, wydanie wojskowego dokumentu osobistego (książeczki wojskowej) oraz wstępne przeznaczenie do poszczególnych form powszechnego obowiązku obrony.


Uroczystego rozpoczęcia prac Powiatowej Komisji Lekarskiej w Bartoszycach dokonali wspólnie Wojciech Prokocki – Starosta Bartoszycki oraz ppłk Mariusz Witkowski - Wojskowy Komendant Uzupełnień w Lidzbarku Warmińskim.
Powiatowa Komisja Lekarska w Bartoszycach z siedzibą w lokalu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Bartoszycach przy ul. Limanowskiego 14 (budynek stołówki szkolnej), przyjmować będzie do dnia 16 marca 2018 r. w następujących terminach:


L.p. Miasto / Gmina Termin stawiennictwa
1. Gmina Bartoszyce 26-28.02. 2018 r.
2. Miasto i Gmina Bisztynek 1.03.2018 r.
3. Miasto i Gmina Sępopol 2.03.2018 r.
4. Gmina Górowo Iławeckie 5-6.03.2018 r.
5. Miasto Górowo Iławeckie 7.03.2018 r.
6. Miasto Bartoszyce 8-14.03.2018 r.
7. Dzień dla kobiet 15.03.2018 r.
8. Dzień dodatkowy 16.03.2018 r.
Przypominamy, że nieotrzymanie wezwania imiennego z urzędu miasta lub gminy nie zwalnia osoby podlegającej kwalifikacji wojskowej od obowiązku stawiennictwa w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu wojewody.

źródło: T. K - Sam. Stanowisko Zarządzania Kryzysowego, Starostwo Powiatowe w Bartoszycach