W niedzielę, 4 lutego 2018 roku obchodzimy XVIII Światowy Dzień Walki z Rakiem, którego przewodnim hasłem jest apel o dążenie do zapewnienia równego dostępu do europejskich standardów kompleksowej i najwyższej jakości opieki onkologicznej. W tym celu Polska Unia Onkologii oraz środowisko onkologów polskich zwrócili się do Prezydenta, Premiera, Marszałka Senatu i Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Ministra Zdrowia o zagwarantowanie odpowiednich środków finansowych na realizację działań na rzecz wszystkich chorych na nowotwory w naszym kraju. Działania te powinny być zgodne z zapisami paryskiej Karty Walki z Rakiem, uchwalonej podczas Światowego Szczytu Walki z Rakiem w Paryżu w dniach 3-4 luty 2000 r., która mówi o:

 1. ochronie i poszerzeniu praw pacjenta chorego na raka
2. zwiększeniu nakładów finansowych na umocnienie infrastruktury międzynarodowych badań naukowych - podstawowych i klinicznych
3. niwelowaniu różnic w standardach i dostępie do profesjonalnej opieki medycznej
4. prowadzeniu przez państwa polityki społecznej, która wspierałaby walkę z rakiem na całym świecie
5. wdrożeniu promocji zdrowia jako formy prewencji
6. poprawie jakości życia pacjentów oraz osób po przebytej chorobie
7. partnerskiej relacji: lekarz - pacjent
8. współpracy naukowców i rządów w przekazie informacji odnośnie najnowszych osiągnięć naukowych w zakresie walki z rakiem.
9. wzmocnieniu roli organizacji pozarządowych jako instytucji czuwających, monitorujących i pomocnych we wdrażaniu zarówno profilaktyki zdrowotnej, nowych technik medycznych, jak i odpowiedniego ustawodawstwa.

 

W ramach Światowego Dnia Walki z Rakiem Polska Unia Onkologii wraz z Partnerami już osiemnasty raz organizuje Dzień Drzwi Otwartych na terenie całego kraju.
W ramach tzw. “białej soboty”, która odbędzie się 3 lutego 2018 roku, wszystkie chętne osoby będą mogły skorzystać z bogatej oferty bezpłatnych porad, konsultacji i badań onkologicznych świadczonych w placówkach onkologicznych i hematoonkologicznych na terenie całego kraju. Program XVIII Dnia Drzwi Otwartych dostępny jest na stronie internetowej Polskiej Unii Onkologii: www.puo.pl. W województwie warmińsko-mazurskim w obchodach XVIII Światowego Dnia Walki z Rakiem uczestniczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie znajdujący się przy Alei Wojska Polskiego 37. W sobotę 03.02.2018 r. w godz. 10.00-14.00 odbędzie się część dydaktyczna:

1. godz. 10.00- wykład poświęcony tematyce Rehabilitacja w onkologii. Usprawnienie chorych po chirurgicznym leczeniu nowotworów, m. in. płuc, guzy mózgu i inne-
mgr fizjoterapii Dorota Dziechcińska


2. godz. 10.30- Wykład na temat Rehabilitacja u pacjentek po mastektomii. Profilaktyka
i leczenie obrzęku limfatycznego.- mgr fizjoterapii Dorota Dziechcińska.


W ramach części praktycznej będzie można skorzystać z konsultacji lekarzy specjalistów chirurgii onkologicznej, onkologii klinicznej i hematologii oraz konsultacji psychoonkologicznej. Odbędą się również warsztaty samobadania piersi, które zostaną poprowadzone przez Olsztyńskie Towarzystwo AMAZONKI. Możliwe będzie wykonanie badań laboratoryjnych przesiewowych służących wczesnemu wykrywaniu nowotworów z 30% rabatem oraz nieodpłatne badania cytologiczne (tel. rejestr. 89/539 84 18) i mammograficzne (tel. rej. 89/539 83 44) (po wcześniejszej rejestracji do 2 lutego 2018).
Prognozy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) wskazują na podwojenie liczby nowych zachorowań na nowotwory w ciągu najbliższych 15-20 lat. Rak staje się głównym zabójcą ludzi w XXI wieku. Z tego powodu profilaktyka staje się narzędziem do walki z chorobą, która wcześnie wykryta w wielu przypadkach daje szanse wyleczenia.

Justyna Kowalkowska, PSSE w Bartoszycach