5 grudnia 2017r. DSC05765fbjuż po raz kolejny w Bartoszyckim Domu Kultury w Bartoszycach odbyła się uroczysta gala z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza.

 

Galę rozpoczął Starosta Bartoszycki - Wojciech Prokocki, który przywitał wszystkich wójtów oraz burmistrzów lokalnych samorzodów oraz wszystkich przybyłych na uroczystość wolontariuszy. W tym szczególnym dniu zostali nagrodzeni wolontariusze z Miasta i Gminy Bartoszyce, Miasta i Gminy Górowo Iławeckie, Gminy Miejskiej Bisztynek oraz Sępopol.

 

Emilia Szarek Emilia Szarek – jest uczennicą klasy III A Liceum Ogólnokształcącego w ZSP nr 2 im. Elizy Orzeszkowej w Bartoszycach. Od trzech lat działa w Młodzieżowej Grupie Joannitów, której głównym celem jest niesienie pomocy innym ludziom w myśl hasła „Z miłości do życia”. Od pierwszej klasy szkoły średniej uczennica większość wolnego czasu poświęca na działania, na rzecz innych. Chętnie pomaga rówieśnikom w przezwyciężaniu trudności w nauce, organizując tzw. pomoc koleżeńską. Brała udział w projekcie społecznym „Głosuję #skreśl bierność”, za który wraz z grupą otrzymała I miejsce na etapie ogólnopolskim w kategorii społeczeństwo obywatelskie oraz I miejsce za najlepszy projekt społeczny w województwie warmińsko-mazurskim. Jest jednym z najaktywniejszych członków Młodzieżowej Grupy Joannitów gdzie współorganizuje szkolenia, pokazy pierwszej pomocy dla uczniów szkół podstawowych i dzieci z bartoszyckich przedszkoli. Bierze udział w pozoracjach, konkursach z pierwszej pomocy w szkole i poza nią (min. w Polskim Czerwonym Krzyżu). W maju tego roku wygrała Wojewódzki Turniej „Uruchom serce bliźniemu”. Niejednokrotnie brała też udział w zabezpieczeniach medycznych imprez dla dzieci i młodzieży na terenie naszego miasta.
Emilia jest honorowym dawcą krwi, potencjalnym dawcą szpiku kostnego i zachęca innych do rejestracji w Fundacji DKMS, brała też udział w zbiórkach żywności organizowanych na terenie Bartoszyc.

 

Paweł MasiulaniecPaweł Masiulaniec – jest uczniem czwartej klasy Technikum Handlowego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Elizy Orzeszkowej w Bartoszycach. Paweł Masiulaniec jest znany społeczności szkolnej ze względu na swoje zaangażowanie społeczne.
Czynnie uczestniczył w następujących akcjach wolontariackich:
- akcja sprzątania grobów podopiecznych Domu Pomocy Społecznej w Szczurkowie
- akcja Świąteczna Zbiórka Żywności
- akcja charytatywna Polskiego Czerwonego Krzyża
- akcja Wielkanocna Zbiórka Żywności
- kwesta uliczna Polskiego Czerwonego Krzyża.
Paweł Masiulaniec wyróżnia się dużym zaangażowaniem w prace na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej. Uczeń koordynował akcje wolontariackie. Paweł Masiulaniec odznacza się wysoką kulturą osobistą, jest kontaktowy i nigdy nie odmawia pomocy.

 

Oksiuta Krystyna
Lemieszonek Teresa
Sokołowska WacławaKrystyna Oksiuta, Teresa Lemieszonek, Wacława Sokołowska –od 2013 r. bardzo aktywnie działają w Parafialnym Zespole Caritas parafii p.w. Św. Jana Ewangelisty i MBC w Bartoszycach i uczestniczą w realizacji ogólnopolskich programów Caritas Polska, a także w inicjatywach Caritas Archidiecezji Warmińskiej i Caritas Parafialnej. Są to przede wszystkim działania polegające na zbiórce żywności w okresie przedświątecznym (Boże Narodzenie i Wielkanoc) oraz rozdzielanie żywności w ramach realizacji programu PEAD 2017 oraz Spiżarnia Caritas. Ponadto Wolontariuszki uczestniczyły przez cztery lata w akcji Aniołek (przygotowanie upominków dla dzieci z biednych rodzin w okresie Bożego Narodzenia), przygotowywały parafialną wigilię dla osób samotnych, przez trzy kolejne lata angażowały się w akcję Tornister Pełen Uśmiechu oraz Siatka Miłosierdzia. W okresie Adwentu przygotowywały śniadania dla dzieci uczestniczących w roratach. Odwiedzają w wolnym czasie osoby chore, samotne, które z racji stanu zdrowia nie opuszczają swoich mieszkań.
Działalność dobroczynna w bieżącym roku obejmuje ok 300 osób nie tylko z parafii ale także z miasta i gminy Bartoszyce. W latach poprzednich było to ok 250 osób. Rozdzielanie żywności pozyskanej z Caritas Archidiecezji Warmińskiej wymaga ścisłej współpracy z MOPS i GOPS. Współpraca z wymienionymi instytucjami układa się bardzo dobrze. Ważnym działaniem Kandydatek jest także współpraca ze szkolnymi kołami Caritas, co przekłada się na angażowanie dzieci i młodzieży w niektóre akcje dobroczynne i charytatywne (jak choćby coroczna zbiórka żywności).W ten sposób uczestniczą w wychowaniu młodego pokolenia, ucząc wrażliwości na ludzką biedę i niedostatek. Kandydatki do wyróżnienia poświęcają w ciągu tygodnia kilka a czasami i kilkanaście godzin na ciężką fizyczną pracę (rozpakowanie żywności, podzielenie dla poszczególnych osób) a także zajmują się prowadzeniem stosownej dokumentacji. Ponadto Kandydatki uczestniczą w zbiórkach przeprowadzanych w parafii na rzecz ofiar trzęsienia ziemi, powodzi, nawałnic itp.
Działalność parafialnego zespołu Caritas bez zaangażowania Kandydatek do Wyróżnienia byłaby niemożliwa. Ich praca i poświecenie sprawiły, że założony we wrześniu 2013 r. Parafialny Zespół Caritas dokonał bardzo wielu cennych działań na rzecz rodzin oraz osób samotnych będących w trudnej sytuacji materialnej i życiowej.

 

Anna MielniczekAnna Mielniczek – pracuje w Młodzieżowym Domu Kultury w Bartoszycach od dnia powstania placówki oprócz wzorowego wykonywania swoich zadań zawodowych bardzo często angażuje się w działania o charakterze wolontariackim. Jest osobą wyjątkowo wrażliwą na potrzeby, troski i problemy innych osób, która zawsze znajdzie sposób aby pomóc drugiemu człowiekowi. Pomaga także dbać dyrekcji i kadrze pedagogicznej MDK o profesjonalny i sprawny przebieg organizowanych przez placówkę wydarzeń. Jest przy tym osobą odpowiedzialną, rzetelną, szczerą, a przy tym życzliwą, radosną, kulturalną i zawsze szanującą innych ludzi.
Jeżeli brać pod uwagę ilość lat pracy Pani Ani w placówce przepracowane wolontariacko godziny należy liczyć w setkach, a liczbę osób, na rzecz których pracowała i pracuje kandydatka w tysiącach.

 

Andrzej Cichocki

Andrzej Cichocki – od wielu lat pracuje jako nauczyciel zajęć sportowych w MDK w Bartoszycach prowadząc treningi kilku zespołów piłki ręcznej chłopców. Kandydat bardzo aktywnie działa także w Stowarzyszeniu Sympatyków Młodzieżowego Domu Kultury w Bartoszycach „PASJA”. Pan Andrzej kreatywnie, odpowiedzialnie i konsekwentnie realizuje wyznaczone sobie zadania spełniając przy tym marzenia swoich zawodników i ich rodziców o zdobywaniu sukcesów w sporcie kwalifikowanym. Jest przy tym osobą życzliwą, uczciwą, sprawiedliwą, wyróżniającą się dużą kulturą osobistą.
Kandydat wolontariacko pracuje:
- podczas wyjazdów na turnieje, mecze ligi młodzików i dzieci oraz turnieje w ramach Pozytywnej Ligi Piłki Ręcznej
- pisząc projekty, promując i realizując je oraz przygotowując sprawozdania merytoryczne i finansowe
- organizując letnie obozy sportowe
- ściśle współpracując ze sponsorami, szczególnie z Nova Mazur Design
Pan Andrzej na pracę społeczną poświęca kilkaset godzin rocznie, które dedykuje 120 uczestnikom zajęć piłki ręcznej MDK oraz kilkuset zawodnikom i kibicom uczestniczącym w turniejach przez niego organizowanych.

 

Miron Mociopa

Miron Maciopa – jest wieloletnim pracownikiem Młodzieżowego Domu Kultury w Bartoszycach, który oprócz odpowiedzialnego, twórczego zaangażowania w realizację swoich zadań zawodowych wykonuje szereg działań wolontariackich na rzecz środowiska lokalnego. Pan Miron jest osobą wrażliwą na potrzeby innych ludzi, szczególnie dzieci, młodzieży i osób starszych. Poświęcając swój czas wolny bierze udział w różnorakich projektach, których założeniem jest niesienie pomocy, radości i poczucia przynależności do społeczeństwa. Jest przy tym osobą radosną, życzliwą, prawą o dużej kulturze osobistej.

Praca kandydata polega przede wszystkim na obsłudze sprzętu nagłaśniającego i oświetleniowego oraz przygotowaniu prezentacji wokalnych dzieci i młodzieży. Pan Miron użyczał prywatnego sprzętu nagłaśniającego i oświetleniowego oraz zajmował się realizacją dźwięku i światła podczas wielu imprez:

 1. Koncertów charytatywnych:
 • Dla SEBASTIANA PIGLA – chłopca chorego na raka – Górowo Iławeckie
 • Dla MARCELINY KANIEWSKIEJ – MDK Bartoszyce
 • Na rzecz wyjazdu misyjnego do Etiopii absolwentki MDK – Ali Kalinowskiej
 • Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – Górowo Iławeckie
 • Dom Pomocy Społecznej w Kamińsku
 1. Imprez artystycznych:
 • Współorganizowanie imprez lokalnych - współpraca z Ośrodkiem Kultury w Górowie Iław.
 • Koncert Papieski w Parafii Św. Brunona w Bartoszycach
 • Przegląd Pieśni Religijnej w Liceum z Ukraińskim Językiem Nauczania
 • Imprezy szkolne na terenie Górowa Iławeckiego.
 • Koncerty rockowe w MDK BARTOSZYCE organizowane na prośbę absolwentów placówki
 • Spektakl finałowy programu erasmus + o nazwie "NONVERBALOVE- otwórz się na dialog międzykulturowy" – Stowarzyszenie NORA

Katarzyna JacynaKatarzyna Jacyna– To zwyczajna kobieta. Tak zwyczajna, że bardziej zwyczajnym być nie można. Spośród wielu zwyczajnych ludzi wyróżnia ją jednak wrażliwa dusza. Widzi to, czego inni zwyczajni nie widzą. Krzywdę, biedę naszych braci mniejszych. Poświęca im cały swój wolny czas. W dzień, a także i w nocy. Często za własne środki. Dba, pielęgnuje, leczy i kocha. Bo kto jak nie ona."A zresztą serce człowieka możemy ocenić po tym, jak traktuje zwierzęta".
O sobie mówi, że to nie ona wybiera zwierzęta, to zwierzęta ją wybierają. Katarzyna niosła pomoc bezpańskim, chory, cierpiącym i porzuconym zwierzętom. Pomagała w działalności adopcyjnej.

 

 

 

INICJATYWA WOLONTARIACKA

Szkolne Koło Wolontariatu

SZKOLNE KOŁO WOLONTARIATU

pracujące przy Liceum Ogólnokształcącym im. St. Żeromskiego w Bartoszycach

Wolontariat stacjonarny naszego liceum ma swoją historię. Sięga czasów 2002r., kiedy to pierwsza grupa uczniów rozpoczęła swoją pracę w Bartoszyckim Domu Dziecka. Uczniowie, którzy podjęli się roli wolontariuszy systematycznie chodzili na spotkania z dziećmi, po to , aby spędzać z nimi czas wolny, pomagając w nauce, odrabianiu lekcji, czy też bawiąc się. Ich celem było, nawiązanie dobrych relacji, zorganizowanie im wolnego popołudnia, a także wpływanie na indywidualny rozwój poznawczym. Każdego roku przez 15 lat do dzisiaj uczniowie –wolontariusze kontynuują te spotkania, które przynoszą również obopólną korzyść.

W kolejnych latach liczba wolontariuszy zwiększała się, ale zwiększała się też liczba form pracy.

Od 10 lat współpracujemy również z Warmińsko-Mazurskim Stowarzyszeniem Przyjaciół Pomocy Paliatywnej dla którego, każdego roku wolontariusze organizują akcję ZNICZ. Jej celem jest sprzedaż zniczy przed Świętem Zmarłych, aby z uzyskanych pieniędzy dokonać zakupu sprzętu medycznego na potrzeby hospicjum domowego działającego na terenie naszego miasta i powiatu. Zakupiony sprzęt służy w osobom terminalnie chorym w celu ulżenia im w cierpieniu.

Trzecia grupa wolontariuszy z liceum od ponad 12 lat pomaga , systematycznie i aktywnie działa i współpracuje z Domem Pomocy Społecznej. Pensjonariuszom umilają czas śpiewem tańcem i wierszami. Pamiętają o Dniu Babci, Dziadka, Walentynkach czy świętach. Pamiętają również o odwiedzinach w codziennym dniu, aby jego szarość nabrała bardziej wyrazistych kolorów.

Czwarta grupa wolontariuszy, która ma nieco krótszy staż to osoby, które od 5 lat niosą pomoc, radość i swój czas dają dzieciom mieszkającym w internacie szkoły specjalnej. Spotykając się z dziećmi, które bardziej niż inni potrzebują pomocy, wsparcia i zainteresowania doświadczają szczególnych umiejętności. Z nimi również się bawią, ale też pomagają w lekcjach i nauce.

Od tego roku szkolnego nawiązaliśmy jeszcze jeden kontakt i zebraliśmy malutką gromadkę wolontariuszy, która rozpoczyna pomoc we współpracy z Centrum Pomocy Rodzinie. Wolontariusze, zmierzą się z nowym doświadczeniem ,będą pomagać w nauce dzieciom umieszczonym w rodzinach zastępczych.

Jednak najdłuższą 20 letnią tradycję ma u nas wolontariat tzw. „Akcyjny”. Wolontariusze byli i nadal są angażowani do różnych, bieżących form aktywności. Uczniowie liceum stają się wolontariuszami w różnych akcjach. Na przełomie 20 lat były to takie działania jak; pomoc ludziom starszym, samotnym mieszkającym na terenie naszego miasta w drobnych czynnościach domowych typu sprzątanie , zakupy itp. Dawaliśmy również swój czas dzieciom uczęszczającym do świetlic środowiskowych m.in. w Stowarzyszeniu na rzecz Narkomanii przy ulicy Hubalczyków, ulicy Marksa w Stowarzyszeniu Źródło, świetlica pracująca w ramach projektu „Bliscy nie krzywdzą-bliscy kochają” w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Od wielu lat nasi wolontariusze brali także aktywny udział w choince dla dzieci organizowanej prze Polski Komitet pomocy Społecznej, a także od lat udzielają swojej pomocy w obsłudze technicznej Przeglądu Artystycznego Osób Niesamodzielnych organizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Wielokrotnie organizowaliśmy zbiórkę zabawek dla dzieci we współpracy z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej, oraz zbiórkę pluszaków dla najmłodszych pacjentów w Szpitalu Powiatowym. Aktualnie jesteśmy w trakcie przygotowań do przedświątecznej zbiórki żywności.

Praca w której widać aktywność uczniów naszego liceum jest działaniem stałym, ciągłym i systematycznym i nieprzerwanym.

W bieżącym roku szkolnym 2017/2018 wzorem lat poprzednich uczestniczy 70 wolontariuszy

1.Kontynuujemy swoje działania poprzez systematyczne wizyty każdym dniu nauki szkolnej w Domu Dziecka i internacie szkoły specjalnej.

2. Organizujemy artystyczne okazjonalne wyjścia do Domu Pomocy Społecznej oraz bieżące wizyty popołudniowe w celu uatrakcyjnienia ich czasu

3.Przygotowujemy się do akcji przedświątecznej zbiórki żywności w sklepach.

4.Rozszerzamy swoją współpracę w Centrum Pomocy Rodzinie, pomoc w nauce dzieciom w rodzinach zastępczych.

5. Uaktywniamy się w corocznej akcji ZNICZ.