JPK

JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców od 2018 roku

• Podatnicy VAT, którzy składają deklaracje VAT-7 lub VAT-7K, od 1 stycznia
2018 r. będą mieć obowiązek prowadzenia elektronicznej ewidencji VAT.
• Swój rejestr sprzedaży i zakupów VAT będą przesyłać do resortu finansów
jako Jednolity Plik Kontrolny dla potrzeb VAT (JPK_VAT).


Czym jest JPK_VAT
JPK_VAT to zestaw informacji o zakupach i sprzedaży, który wynika z ewidencji VAT za dany okres. Przesyła się go wyłącznie w wersji elektronicznej, w określonym układzie i formacie, do 25. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni, nawet jeśli podatnik rozlicza się kwartalnie.
Mikroprzedsiębiorca objęty obowiązkiem JPK_VAT to firma składająca deklaracje VAT-7 lub VAT-7K, nawet jeśli składa ją kwartalne.
Mikroprzedsiębiorca to firma zatrudniająca do 10 osób i osiągająca obrót roczny do 2 milionów euro, jednoosobowe działalności gospodarcze.

Wyłączenia: Obowiązek nie dotyczy:
• przedsiębiorców zwolnionych od podatku VAT (zwolnienie przedmiotowe: przedsiębiorców sprzedających wyłącznie towary i świadczących usługi zwolnione z VAT, zwolnienie podmiotowe: których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 000,00 zł)
• organizacji międzynarodowych, które realizują zadania publiczne
Już teraz możesz testować elektroniczne składanie JPK_VAT dzięki aplikacji Ministerstwa Finansów Klient JPK 2.0, która umożliwia bezpłatne i bezpieczne wygenerowanie oraz wysłanie pliku.
Zachęcamy do złożenia JPK już teraz! Dzięki temu:
• otrzymasz szybszy zwrot VAT – do 25. dni przy rozliczeniach za październik, listopad i grudzień 2017 r.,
• sprawdzisz, z czym wiąże się nowy obowiązek i przygotujesz się do niego wcześniej.

Do wysyłania plików JPK_VAT potrzebujesz certyfikatu kwalifikowanego lub profilu zaufanego (eGo). Pozwalają one potwierdzić twoją tożsamość.
Więcej informacji na stronie www.jpk.mf.gov.pl
Krajowa Informacja Skarbowa : 801 055 055 lub 22 330 03 30
ul. Bohaterów Warszawy 5, 11-200 Bartoszyce,
tel: +48 89 792 79 39, 89 762 79 56, 89 762 79 58,89 79 49 www.warminsko-mazurskie.kas.gov.pl