Rozpoczął się sezon grzewczy 2017/2018. W owym czasie nasilają się przypadki zatrucia osób tlenkiem węgla (czadem). Przyczyny tragedii są zazwyczaj podobne: zaniedbanie, niewiedza, niewłaściwe korzystanie z urządzeń grzewczych, wadliwa instalacja odprowadzania spalin.

Wojewoda Warmińsko-Mazurski i Starosta Bartoszycki apelują do mieszkańców naszego regionu o bezpieczne postępowanie z urządzeniami grzewczymi w celu uniknięcia zaczadzenia.

 Wzorem lat ubiegłych Wojewoda Warmińsko-Mazurski wraz z władzami samorządowymi rozpoczyna akcję pn. „Czad – Cichy Zabójca” popularyzującą elementarne zasady właściwego eksploatowania urządzeń grzewczych. Niezbędną wiedzę na temat zasad bezpiecznego ogrzewania pomieszczeń i zagrożeń związanych z niewłaściwym korzystaniem z urządzeń grzewczych można uzyskać z informacji dostępnej na stronie internetowej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, zawierającej komunikat, apel oraz wersję elektroniczną dedykowanej akcji broszury. W ramach przedmiotowej kampanii, na antenie Radia Olsztyn oraz Radia Plus będą odbywać się konkursy wiedzy o zagrożeniu zatruciem tlenkiem węgla (czadem), w ramach których będzie można otrzymać ufundowaną przez wojewodę warmińsko-mazurskiego nagrodę w postaci czujnika tlenku węgla. W akcję zaangażowanych jest corocznie szereg podmiotów administracji publicznej, a także Spółdzielnia Kominiarz w Olsztynie, jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, Archidiecezja Warmińska oraz Diecezje: Ełcka i Elbląska.

http://www.wm.uw.olsztyn.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=5171&Itemid=304&lang=pl

Telefony alarmowe:
Numer alarmowy - 112
Straż pożarna - 998
Pogotowie gazowe - 992

Komunikat

Broszura

Apel