1Organizatorem konkursu plastycznego "Być dobrym jak chleb" był Starosta Powiatu Bartoszyckiego Wojciech Prokocki. Konkurs miał na celu rozpowszechnienie przykładów działalności charytatywnej poprzez popularyzację wiedzy o życiu św. Brata Alberta Chmielowskiego, rozwijanie i kształtowanie wśród dzieci zdolności plastycznych oraz zainteresowanie dzieci postawą aktywną.

Rok 2017 został ustanowiony rokiem Św. Brata Alberta Chmielowskiego uchwałą z dnia 22 czerwca 2016r. przez Sejm RP. Talent Św. Brata Alberta Chmielowskiego oraz poświęcenie dla drugiego człowieka przyczyniły się do utrwalenia wśród Polaków najważniejszych postaw społecznych, a jego działalność publiczna i artystyczna miała szczególne znaczenie dla dziedzictwa narodowego.

Konkurs "Być dobrym jak chleb" skierowany został do uczniów szkół podstawowych z terenu powiatu bartoszyckiego.

W poniedziałek 2 października br. odbyło sie posiedzenie komisji konkursowej, która spośród 73 zgłoszonych prac dokonała wyboru laureatów.

 

 

LAUREACI KONKURSU PLASTYCZNEGO "BYĆ DOBRYM JAK CHLEB":

 

kategoria klasy 1-4:

I miejsce: Patrycja Adamowicz, Szkoła Podstawowa w Krawczykach

II miejsce: Natalia Kosztykiewicz, Szkoła Podstawowa w Sokolicy

III miejsce: Natalia Rydzewska, Szkoła Filialna w Pieszkowie

Wyróżnienia:

* Hania Bińkowska, Szkoła Filialna w Pieszkowie

* Gabriela Zaleska, Szkoła Podstawowa nr 3 w Bartoszycach

* Marcela Brylewicz, Szkoła Podstawowa w Sokolicy

 

Kategoria klasy 5-7

I miejsce: Marta Jankowska, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bezledach

II miejsce: Sandra Meresta, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bezledach

III miejsce: Łucja Wieczorek, Szkoła Podstawowa nr 1 w Bartoszycach

Wyróżnienia:

*Kinga Rydzewska, Szkoła Filialna w Pieszkowie

*Lidia Szymańska, Szkoła Podstawowa nr 1 w Bartoszycach

*Aleksandra Huszcza, Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Rodnowie

 

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom oraz osobom wyróżnionym.