DSC04855 aW dniu 7 września 2017r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bartoszycach odbyło się spotkanie, którego celem było wykształcenie u osób powyżej 60 roku życia dobrych nawyków rynkowych poprzez zwiększenie ich wiedzy na temat potencjalnych zagrożeń wynikających z kontaktów z przedsiębiorcami a także zwiększenie znajomości przysługujących im praw.

Spotkanie poprowadziła Monika BiculewiczPowiatowy Rzecznik Konsumentów w Bartoszycach, a uczestniczyło w nim około 50 seniorów.

Program spotkania składał się z dwóch części. Pierwsza część dotyczyła zasad zawierania umów oraz reklamowania towarów i usług, z podziałem na umowy zawierane w sklepach stacjonarnych i sprzedaż poza lokalem przedsiębiorstwa i na odległość. Rzecznik wyjaśniła np. w jaki sposób można zrezygnować z zakupów od domokrążcy, czy jak reklamować produkt, który się zepsuł – czyli jest wadliwy.

W drugiej części zostały przedstawione seniorom najpopularniejsze chwyty marketingowe stosowane przez przedsiębiorców oraz sposoby jak się przed nimi bronić. Seniorzy dowiedzieli się także gdzie i w jaki sposób mogą dochodzić swych roszczeń.

Poza pytaniami dotyczącymi możliwości zwrotu towarów, rezygnacji z realizacji umowy czy też reklamacji towarów nabytych poza lokalem przedsiębiorstwa i na odległość, seniorzy zainteresowani byli tematyką pożyczek i kredytów bankowych oraz ubezpieczeniami.
Każdy z uczestników szkolenia otrzymał zestaw materiałów edukacyjnych.

DSC04851aDSC04851a