DSC04439Pracownię RTG wyposażono w najnowoczesniejszy sprzęt. Wyremontowano pomieszczenia, usprawniono obsługę pacjentów.

Wstęgę przecięli wspólnie Dyrektor szpitala, przedstawiciele wykonawcy, koordynatora projektu,kierownik Działu Diagnostyki Obrazowej, Starosta Powiatu Bartoszyckiego, Skarbnik Powiatu oraz radni powiatowi.

Dyrektor szpitala Sławomir Wójcik za dobrą współpracę podziekował  wszystkim osobom, firmom, instytucjom zaangażowanym w proces realizacji inwestycji. Koszt inwestycji to ok. 5,5 mln zł. Składa sie na niego zarówno remont  pomieszczeń, jak i zakup sprzętu.

Szpital z każdą kolejną inwestycją zmienia swoje oblicze. Poza pracownią RTG w ostatnim czasie wyremontowano również kuchnię oraz laboratorium analityczne (widoczne na jednym ze zdjęć), bufet, kaplice oraz zakupiono karetki.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

„Zakup, montaż, integracja sprzętu medycznego i wykonanie robót remontowo – modernizacyjnych pracowni diagnostyki obrazowej wraz z finansowaniem w bloku „b” budynku Szpitala Powiatowego Im. Jana Pawła II Bartoszycach” :

Wartość inwestycji Łącznie 5 229 619,91zł brutto, w tym aparatura medyczna 3 916 729,39zł

Zakres rzeczowy przedmiotowej inwestycji obejmował przeprowadzenie robót remontowo- modernizacyjnych oraz doposażenie pracowni diagnostyki obrazowej Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Bartoszycach o:
•    Tomograf komputerowy 16 warstwowy
•    Aparat RTG typu telekomando
•    Cyfrowy aparat RTG typu zawieszenie sufitowe
•    Przenośne USG do pomocniczych badań i zabiegów pod kontrolą wzroku
•    Stacja diagnostyczna lekarska
•    Rozbudowa istniejącego systemu RIS/PACS (software, hardware)

Pracownia diagnostyki obrazowej doposażona została również w meble, urządzenia higieniczno- sanitarne oraz przybory sanitarne.

Powierzchnia objęta adaptacją i remontem wyniosła ok 331,4 m2
Celem realizacji projektu było wykonanie remontu i modernizacji pracowni diagnostyki obrazowej dla potrzeb instalacji nowej aparatury medycznej, poprawa warunków pracy personelu szpitala, poprawa standardów wykonywania badań obrazowych, poprawa jakości procesu diagnostycznego oraz prawidłowa klasyfikacja do leczenia, a tym samym podniesienie skuteczności leczenia, skrócenie czasu leczenia i w konsekwencji zwiększenia dostępności usług medycznych.


Z niniejszej infrastruktury będzie korzystał personel oraz mieszkańcy powiatu bartoszyckiego, jak również osoby przejezdne znajdujące się w stanie nagłego zagrożenia życia. Przedmiotowa inwestycja stwarza możliwości zwiększenia dostępu do świadczeń medycznych w zakresie diagnostyki dla strefy pośredniej, którą stanowią miejscowości oraz powiaty przyległe (braniewski, lidzbarski i kętrzyński) w przypadku awarii posiadanej aparatury diagnostyki obrazowej oraz diagnostyki na aparatach medycznych wysokospecjalistycznych (m.in. tomograf komputerowy), których nie posiadają placówki znajdujące się na powyżej wymienionych powiatach przyległych.

1.    Tomograf komputerowy 16 warstwowy umożliwiający uzyskanie 16 warstw submilimetrowych oraz 16 warstw ponad milimetrowych w czasie jednego pełnego obrotu układu lampa detektor, 24 rzędy detektora w osi, średnica otworu gantry 70 cm, maksymalne dopuszczalne obciążenie stołu z zachowaniem precyzji pozycjonowania lub precyzji powtarzalności pozycjonowania 227 kg, sterowanie ruchami stołu i gantry z obu stron gantry (lewa, prawa), automatyczne pozycjonowanie pacjenta do wybranego na panelu gantry punktu referencyjnego (co najmniej trzy różne pozycje referencyjne), dwumonitorowe stanowisko operatorskie z kolorowymi monitorami o przekątnej kolorowych monitorów z aktywną matrycą ciekłokrystaliczną typy Flat 19", niezależna konsola diagnostyczna o rozdzielnej bazie danych umożliwiająca pracę przy wyłączonym tomografie komputerowym.
2.    Aparat RTG typu telekomando: analogowy ze wzmacniaczem obrazu, automatyczne pozycjonowanie blatu stołu w pozycji poziomej, generator wysokiej częstotliwości, moc generatora 65 kW, max prąd w radiografii 800 mA, szybkość chłodzenia lampy 125 kHU/min.
3.    Cyfrowy aparat RTG typu zawieszenie sufitowe: zakres ruchu wózka z kolumną i kołpakiem - wzdłużnie 418 cm, zakres ruchu wózka z kolumną i kołpakiem - w poprzek 303 cm, zakres pionowego ruchu lampy 180 cm, obrót lampy w osi pionowej 340 st, obrót lampy w osi poziomej 240 st.
4.    Przenośne USG do pomocniczych badań i zabiegów pod kontrolą wzroku: nowoczesna konstrukcja i ergonomia, zintegrowana stacja robocza i system archiwizacji oraz urządzeniami do dokumentacji, sterowanymi z klawiatury, statyw jezdny z oddzielnym zasilaczem, z 3 portami dla głowic USG i uchwytem dla aparatu przenośnego, możliwość pracy aparatu na zasilaniu sieciowym i na baterii, doppler kolorowy.