Zapraszamy na spotkanie informacyjne skierowane do małych i średnich przedsiębiorstw w sprawie możliwości wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia Mazury 2014-2020, które odbędzie się 28 marca 2017r. o godzinie 12.00 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Bartoszycach, I piętro, ul. Grota Roweckiego 1.

Spotkanie przeprowadzą eksperci Warmińsko - Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A w Olsztynie, której Samorząd Województwa powierzył realizacje części I Osi Priorytetowej „Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur”.

W  programie spotkania zaplanowano następujące tematy:
-  godzina 12.00 - 12.20 - przedstawienie możliwości otrzymania dofinansowania dla przedsiębiorców ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego 2014-2020;
-  godzina 12.20 - 12.30 - pożyczki dla przedsiębiorców z Regionalnego Funduszu Pożyczkowego (przy WMARR);
- godzina 12.30 - 14.00- indywidualne konsultacje dotyczące możliwości otrzymania dotacji z RPO WiM.

Organizatorem spotkania jest  Powiat Bartoszycki oraz Warmińsko Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie. W związku z powyższym serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do uczestnictwa oraz skorzystania z bezpłatnych konsultacji specjalistów dotyczących możliwości otrzymania dotacji z RPO WiM.