1 25044 g
Dnia 27 lutego 2017 roku, zgodnie z Wojewódzkim Planem Kwalifikacji Wojskowej w 2017 roku, w powiecie bartoszyckim rozpoczęła się kwalifikacja wojskowa. Uroczystego rozpoczęcia prac Powiatowej Komisji Lekarskiej w Bartoszycach dokonał Wojciech ProkockiStarosta Bartoszycki.

Głównym celem kwalifikacji wojskowej jest określenie fizycznej i psychicznej zdolności do czynnej służby wojskowej, założenie ewidencji wojskowej osobom podlegających temu obowiązkowi oraz osobom zgłaszających się w trybie ochotniczym, wydanie wojskowego dokumentu osobistego (książeczki wojskowej) oraz wstępne przeznaczenie do poszczególnych form powszechnego obowiązku obrony.

Powiatowa Komisja Lekarska w Bartoszycach z siedzibą w lokalu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Bartoszycach przy ul. Limanowskiego 14 (budynek stołówki szkolnej), przyjmować będzie do dnia 17 marca 2017 r. w następujących terminach:

L.p.

Miasto / Gmina

Termin stawiennictwa

1.

Gmina Bartoszyce

27.02. – 1.03.2017 r.

2.

Miasto i Gmina Sępopol

2 – 3.03.2017 r.

3.

Gmina Górowo Iławeckie

6.03.2017 r.

4.

Miasto i Gmina Bisztynek

7.03.2017 r.

5.

Miasto Górowo Iławeckie

8.03.2017 r.

6.

Miasto Bartoszyce

9-15.03.2017 r.

7.

Kobiety

16.03.2017 r.

8.

Dzień dodatkowy

17.03.2017 r.

Przypominamy, że nieotrzymanie wezwania imiennego z urzędu miasta lub gminy nie zwalnia osoby podlegającej kwalifikacji wojskowej od obowiązku stawiennictwa w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu wojewody.