Image00005
Dnia 16 lutego 2017 r. w Starostwie Powiatowym w Bartoszycach odbyło się spotkanie w sprawie wdrażania nowego systemu oświaty w Powiecie Bartoszyckim. W spotkaniu udział wzięli:

    Sławomir Sadowski – Wicewojewoda Warmińsko – Mazurski
    Małgorzata Adamowicz – dyrektor delegatury w Elblągu Warmińsko – Mazurskiego Kuratorium Oświaty
    Sława Agata Gęśla- z-ca dyrektora Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Warmińsko – Mazurskiego Kuratorium Oświaty
oraz ze strony samorządowej:
    Wojciech Prokocki – Starosta Bartoszycki
    Jan Zbigniew Nadolny – Wicestarosta Bartoszycki
    Irena Wołosiuk – Burmistrz Sępopola
    Jacek Kostka – Burmistrz Górowa Iławeckiego
    Grażyna Horak – sekretarz gminy Górowo Iławeckie
    Włodzimierz Kowalik – sekretarz gminy Bartoszyce
    Włodzimierz Mońka - zastępca Burmistrza Bisztynka
    Piotr Łazar - zastępca Burmistrza Sępopola
    osoby zajmujące się oświatą w jednostkach samorządowych w powiecie

    Wicewojewoda oraz przedstawiciele Kuratorium przedstawili stan prac nad reformą oświatową z uwzględnieniem sytuacji w Powiecie Bartoszyckim. Wysłuchali również uwag dotyczących problemów z jakimi spotykają się samorządy podczas realizacji obowiązujących zmian.
    W spotkaniu uczestniczyli również: Władysław Bogdanowicz – Przewodniczący Rady Powiatu Bartoszyckiego oraz przedstawiciele nauczycieli i rodziców szkoły w Krawczykach, którzy poruszyli problemy związane z przekształcaniem i zmianą struktury ich placówki.

autor: Krzysztof Karólewski - Dyrektor Powiatowego Zespołu Administracji Oświaty w Bartoszycach