zollimage
Defibrylator w Starostwie Powiatowym w Bartoszycach

Starostwo Powiatowe zakupiło automatyczny defibrylator zewnętrzny – AED. Urządzenie zwiększające szanse na przeżycie osoby, u której nastąpiło nagłe zatrzymanie krążenia, ma służyć petentom, pracownikom i instytucjom znajdującym się w okolicy starostwa.

AED jest skomputeryzowanym urządzeniem specjalistycznym, które za pomocą poleceń głosowych i wizualnych prowadzi zarówno osoby z wykształceniem medycznym, jak i bez niego przez procedurę w pełni bezpiecznej defibrylacji w przypadku nagłego zatrzymania krążenia (NZK), kontroluje rytm serca poszkodowanego i jeśli zachodzi potrzeba generuje impuls defibrylacyjny.

Powszechny dostęp do automatycznych defibrylatorów zewnętrznych staje się obowiązującym standardem. Defibrylatory powinny znajdować się tam, gdzie prawdopodobieństwo nagłego zatrzymania krążenia jest największe ze względu na duże skupisko ludzi lub występowanie  czynników ryzyka: w obiektach komunikacji, urzędach, halach sportowych, biurowcach, kinach, galeriach handlowych itp.

Pracownicy starostwa zostali przeszkoleni w zakresie obsługi urządzenia oraz udzielania pierwszej pomocy w trakcie szkolenia prowadzonego przez strażaków z Komendy powiatowej PSP w Bartoszycach (również ratowników medycznych).

Urządzenie znajduje się: Starostwo Powiatowe w Bartoszycach, ul. Grota Roweckiego 1, 11-200 Bartoszyce (PARTER- od wejścia głównego po prawej stronie przy tablicach informacyjnych, w specjalnie oznakowanej gablocie.

Image00008


Jeżeli zauważyłeś, że u poszkodowanego nastąpiło zatrzymanie krążenia, ustanie czynności serca, utrata świadomości lub bezdech, zgłoś się natychmiast do Starostwa Powiatowego, możesz uratować komuś życie!