Image00017
W dniu 18 stycznia 2017 r. odbyło się uroczyste przekazanie strażakom z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach nowoczesnej, płaskodennej łódzi ratowniczej.

Łódź przekazana przez Starostę Powiatu Bartoszyckiego – Wojciecha Prokockiego umożliwi skuteczne podejmowanie działań ratowniczych z zakresu ochrony środowiska, jak również zdarzeń powstałych w wyniku wypadków, awarii, katastrof i klęsk żywiołowych na ciekach i akwenach wodnych na terenie powiatu.

 Obecny podczas uroczystości komendant wojewódzki PSP st. bryg. Mirosław Hołubowicz dziękował przedstawicielom samorządu powiatu za dobrą współpracę.

Na uroczystości obecny był również przedsiębiorca z Galin, wykonawca i dostawca łodzi, który sprezentował bartoszyckim strażakom nowe sanie do ratownictwa lodowego.

Zakup łodzi w całości sfinansowany został ze środków powiatu bartoszyckiego.