DSC08094W dniach 10-12 października 2016 roku w gmachu Politechniki Warszawskiej odbywała się jubileuszowa X Międzynarodowa Warszawska Wystawa Wynalazków (International Warsaw Invention Show). Wydarzenie organizowane było przez Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów przy współpracy z Urzędem Patentowym RP i Politechniką Warszawską.

 

 

 Podstawowe cele wystawy to:
•    zaprezentowanie dorobku naukowego polskich naukowców i wynalazców na tle światowych rozwiązań,
•    umożliwienie wynalazcom nawiązania kontaktów z potencjalnymi inwestorami,
•    zapoznanie opinii publicznej z dokonaniami Polski w dziedzinie wynalazczości, a poprzez ich popularyzację w mediach, kształtowanie pozytywnego wizerunku polskiej nauki,
•    kreowanie innowacyjnych postaw wśród młodzieży.


Jubileuszowa edycja IWIS została objęta honorowym patronatem Prezydenta RP, a także Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Naczelnej Organizacji Technicznej. Wynalazki prezentowane były przez przedstawicieli świata nauki, techniki, gospodarki z 30 państw.
Tym większa duma i satysfakcja, że w tym gronie znaleźli się uczniowie Technikum Mechatronicznego w ZSP Nr 1 im. Kresowiaków w Bartoszycach! Zostali oni zaproszeni przez Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów jako laureaci ogólnopolskiego konkursu Młody Innowator.
Nasi uczniowie: Paweł Bohdanowicz, Radosław Oramus, Patryk Strzałecki prezentowali projekt i prototyp nowoczesnej kuli łokciowej z modułem elektronicznym. Opiekunem naukowo-dydaktycznym projektu był mgr inż. Zbigniew Murawski.


Nasze stoisko oglądało z zainteresowaniem wiele osób zwiedzających wystawę. Uczniowie pięknie prowadzili prezentację projektu, w czym bardzo przydała się im znajomość języka angielskiego.
Ale, co najważniejsze, praca zyskała uznanie Komisji Konkursowej, która przyznała nam brązowy medal!
To ogromny sukces szkoły, a także osobisty sukces nauczyciela mechatroniki Zbigniewa Murawskiego pod którego kierunkiem już ponad 50 uczniów uzyskało tytuły finalistów lub laureatów ogólnopolskich olimpiad i konkursów organizowanych pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej a 7 uczniów otrzymało medale na trzech międzynarodowych wystawach wynalazków (brązowy w Brukseli, srebrny i brązowy w Warszawie).


A dziś – przygotowujemy się do kolejnych konkursów i olimpiad. Już otrzymaliśmy zaproszenie do udziału w 10. jubileuszowej edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Młody Innowator”, którego finałowa gala odbędzie się w gmachu Ministerstwa Edukacji Narodowej w obecności ministra edukacji. Konkurencja ogromna, ale my tam będziemy! 

autor: Zbigniew Murawski