Bez nazwy 1

Szanowni Państwo,
    w imieniu własnym i Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym w Gdańsku zapraszam na otwartą konferencję pt. „Zrozumieć Autyzm” - Program Pomocy Osobom Autystycznym z Terenów Wiejskich oraz ich Rodzinom.
Konferencja odbędzie się 28 września 2016r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego mieszczącej się w budynku Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji  ul. Limanowskiego 13 w Bartoszycach. WSTĘP WOLNY!!!

Program „Zrozumieć Autyzm” objęty został  patronatem Wojewody Warmińsko- Mazurskiego, Radia Olsztyn oraz TVP Olsztyn.
Uczestnicy spotkania zostaną zapoznani z problematyką autyzmu. Zaprezentowane zostaną przykłady dobrych praktyk i sposoby budowania systemu wsparcia dla osób
z autyzmem i ich rodzin. Podczas spotkania przedstawiony zostanie Program Pomocy Osobom Autystycznym z Terenów Wiejskich oraz Ich Rodzinom - „Zrozumieć Autyzm”, którego celem jest dokonanie diagnozy potrzeb terapeutycznych, edukacyjnych i socjalnych w odniesieniu do osób dotkniętych autyzmem oraz organizowanie pomocy dla nich, ich rodzin i współpracujących z nimi specjalistów.


Istotnym elementem Programu „Zrozumieć Autyzm” jest :


>    szerzenie wiedzy dotyczącej autyzmu wśród osób bezpośrednio stykających się
 z tym problemem na gruncie zawodowym: pielęgniarek, lekarzy, nauczycieli, pracowników pomocy społecznej na szczeblu gminnym i powiatowym,
>    promocję terapii behawioralnej (Stosowanej Analizy Zachowania) jako skutecznej
i naukowo udowodnionej metody pracy z osobami z autyzmem poprzez  bezpłatne szkolenia z zakresu terapii behawioralnej osób pracujących z osobami z autyzmem a także rodziców i opiekunów oraz
>    działania na rzecz bezpośredniej pomocy osobom z autyzmem i ich rodzinom
z terenów wiejskich
>    budowanie systemu wsparcia dla dorosłych osób z autyzmem


Serdecznie zapraszam do udziału w konferencji. WSTĘP WOLNY!!!

 


                                                                                                             Wojciech Prokocki
                                                                                                             Starosta Bartoszycki