Powiat Bartoszycki jako partner realizujący zadanie z zakresu badania predyspozycji uczestników projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  (RPO WiM na lata 2014-2020, Działanie 10.3) Z POMYSŁEM PO DOTACJĘ II ogłasza nabór kadry projektowej. Szczegóły w załączniku.