DSC00159W tegorocznym spływie udział wzięło ok 90 uczestników z Polski i Rosji. Tradycyjnie oficjalne rozpoczęcie spływu odbyło się w miejscowości Stopki po stronie polskiej a zakończenie w Prawdinsku po stronie rosyjskiej. Grupa młodzieży z Bagrationowska, Prawdinska, Bartoszyc, Olsztynka, Giżycka i Gołdapi spływem Łyna-Ława 16 czerwca br. kończy 4 dniowy spływ rzeką Łyną. W wydarzeniu udział wziął Marcin Nosal, Konsul Generalny RP w Kaliningradzie.

Jak co roku patronat nad wydarzeniem objął Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko-Mazurskiego oraz Duma Obwodu Kaliningradzkiego FR. Janusz Dąbrowski - wieloletni prezes Stowarzyszenia Samorządów Przygranicznych Euroregionu Łyna-Ława za wieloletnią działalność na rzecz turystyki regionu, a w szczególności uruchomienia turystycznego, okresowego przejścia granicznego na rzecze Łynie uhonorowany został honorową odznaką "Zasłużony dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego". Odznaczenie w imieniu samorządu województwa wręczył Miron Sycz - Wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego.