P1010202W dniach 20-21 czerwca 2016r. na terenie powiatu przeprowadzono ćwiczenia obronne "Bartoszyce 2016". Celem ćwiczeń było doskonalenie funkcjonowania organów samorządu terytorialnego w stanie gotowości obronnej państwa czasu kryzysu wywolanego działaniami terrorystycznymi oraz zabezpieczenie potrzeb Sił Zbrojnych.

Ćwiczenia przeprowadzono we współpracy z powiatowymi służbami, inspekcjami, strażami i jednostkami samorzadu terytorialnego z terenu powiatu bartoszyckiego oraz Wojskową Komendą Uzupełnień w Lidzbarku Warmińskim, Plaćówką Straży Granicznej w Bezledach i Aresztem Śledczym w Bartoszycach.