W dniach 20-21 czerwca 2016 r. na terenie powiatu bartoszyckiego odbędą się kompleksowe powiatowe ćwiczenia obronne pod kryptonimem „BARTOSZYCE 2016”.

 Głównym celem ćwiczeń jest doskonalenie funkcjonowania systemu kierowania realizacją zadań obronnych z uwzględnieniem zagadnień z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego.

W ćwiczeniach zaangażowane będą liczne podmioty współdziałające, jak. np. Policja, Straż Pożarna czy jednostki ratownictwa medycznego, dlatego też duże nagromadzenie tych służb w różnych miejscach na terenie powiatu w ww. okresie będzie zjawiskiem naturalnym.