DSC00006Z interpretacją wierszy lokalnych twórców zmagało się w tym roku 19
uczestników.

Konkurs jest kontynuacją rozpoczętego rok temu  projektu współpracy ZSP nr 2  z Grupą Literacką Barcja, pod hasłem Poeta w porę odkryty...

Jury konkursu w osobach: Jerzy Sałata –przewodniczący, Katarzyna Janczewska - Pszczoła, Krzysztof Kowalski
dokonało wyboru laureatów konkursu:
 I miejsce- Paulina Rogozińska – ZSP nr 2
II miejsce- Aleksandra Pieńkawa – Gimnazjum nr 2 B-ce
III miejsce- Andrzej Osypowycz – ZSP nr 2
Wyróżnienia otrzymali:
Patrycja Tatałaj – Gimnazjum nr 2, Karolina Zakaszewska, Gimnazjum nr 2
Wyróżnienia Barcji – Piotr Lewkowicz Gimnazjum nr 3 z Ukraińskim Językiem Nauczania,
Wiktoria Śliwińska – ZSP nr 2, Natalia Łatanyszyn Gimnazjum nr 3 z UJN
 Tytuł „Pupilka szkoły” przyznano Emilii Szarek. (przyznawany corocznie przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły)
Kryteria oceny:
-dobór repertuaru
-interpretacja utworu
-kultura słowa
-dykcja
-osobowość sceniczna


Patronat honorowy nad konkursem objął Starosta Powiatu Bartoszyckiego  Wojciech Prokocki,

patronat medialny – TVK BART SAT.
Patronem  i fundatorem nagród byli także: Grupa Literacka BARCJA,  dyrektor ZSP nr 2
Zbigniew Pietrzak i Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły.

(infomacja: ZSP2)