DSC01269Dnia 22 lutego 2016 roku, zgodnie z Wojewódzkim Planem Kwalifikacji Wojskowej w 2016 roku, w powiecie bartoszyckim rozpoczęła się kwalifikacja wojskowa.
Uroczystego rozpoczęcia prac Powiatowej Komisji Lekarskiej w Bartoszycach dokonali wspólnie Wojciech ProkockiStarosta Bartoszycki oraz ppłk Mariusz Witkowski - Wojskowy Komendant Uzupełnień w Lidzbarku Warmińskim.

Powiatowa Komisja Lekarska w Bartoszycach z siedzibą w lokalu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Bartoszycach przy ul. Limanowskiego 14 (budynek stołówki szkolnej), przyjmować będzie do dnia 11 marca 2016 r. w następujących terminach:

L.p. Miasto / Gmina Termin stawiennictwa
1. Miasto Górowo Iławeckie 22.02.2016 r.
2. Gmina Bartoszyce 23-25.02.2016 r.
3. Miasto i Gmina Sępopol 26.02.2016 r.
4. Miasto i Gmina Bisztynek 29.02. – 01.03.2016 r.
5. Gmina Górowo Iławeckie 2-3.03.2016 r.
6. Miasto Bartoszyce 4-9.03.2016 r.
7. Kobiety 10.03.2016 r.
8. Dzień dodatkowy 11.03.2016 r.
 
Przypominamy, że nieotrzymanie wezwania imiennego z urzędu miasta lub gminy nie zwalnia osoby podlegającej kwalifikacji wojskowej od obowiązku stawiennictwa w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu wojewody.