logotyp ms z godlemW Powiedzie Bartoszyckim funkcjonują 2 punkty udzielania porad nieodpłatnej pomocy prawnej w następujących lokalizacjach:

 

1. W budynku Starostwa Powiatowego w Bartoszycach przy ul. Grota Roweckiego 1 pok. 119
    W punkcie tym w następujących dniach pracujących są świadczone usługi radcowsko-adwokackie:
    Poniedziałki i Wtorki - godz. 1000 - 1400 - RADCA PRAWNY
    Środy i Czwartki  - godz. 800 - 1200 - ADWOKAT
    Piątki - godz. 800 - 1200 - ADWOKAT lub - godz. 1000 - 1400 - RADCA (co tydzień na przemian)
2. W budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszycach przy ul. Limanowskiego 11
    W punkcie tym usługi prawne świadczy FUNDACJA TOGATUS PRO BONO z OLSZTYNA
    w następujących dniach roboczych:
    Poniedziałki, Środy i Piątki - godz. 1100 - 1500
    Wtorki i Czwartki - godz. 1300 - 1700
Działaność punktów nieodpłatnej pomocy prawnej finansowana jest z dotacji celowej Budżetu Państwa, nadzorowana przez Ministra Sprawiedliwości.
Za organizację funkcjonowania punktów w Powiecie Bartoszyckim odpowiada Starosta Bartoszycki.
Zasady udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, a także zasady działania organów administracji publicznej w zakresie edukacji prawnej określa ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1255).